Світлана Вікторівна Чумаченко

Завідувач кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки (АПОТ) , доктор технічних наук, професор, заступник декана факультету комп'ютерної інженерії та управління, член-кореспондент Академії наук прикладної радіоелектроніки, IEEE Member.
Світлана Вікторівна Чумаченко

+38 (057) 702-13-26

ri@kture.kharkov.ua

Нагороди та премії

За результатами регіонального конкурсу «Кадровий резерв – нова сила України» (2002) є володарем Сертифікату III ступеня, який занесений до реєстру Кадрового резерву – бази даних кращих фахівців регіону. Диплом «Кращий лектор ХНУРЕ 2003». У складі наукового колективу є переможцем конкурсу дослідницьких проектів в області автоматизації проектування інтегральних схем від корпорації Intel (2003). Лауреат міського конкурсу «Молода людина року - 2003» (диплом від міського голови) в номінації «Наукова діяльність» (2004). Почесні грамоти та подяки ректора ХНУРЕ за сумлінну працю та творче ставлення до своїх обов'язків (2004, 2005, 2010). Лауреат стипендії ім. Г.Ф. Проскури з технічних наук від Харківської обласної державної адміністрації за значні досягнення в науці (2005). Відмінник освіти України (2005). Сертифікат міжнародного визнання від IEEE Computer Society за волонтерську роботу з організації наукових симпозіумів – IEEE Certificate of Appreciation for significant services to East-West Design & Test Symposium for over three years (2006). Подяка адміністрації Дзержинського району Харкова за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців для Україні (2010).

Захоплення

Спорт, подорожі, аматорське фото.

Освіта

1986 р. – математик, викладач математики, Харківський державний університет (нині – Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), механіко-математичний факультет, спеціальність – математика; тема дипломної роботи – «Тороїдальні функції і деякі їх застосування».

1999 р. – кандидат фізико-математичних наук, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (нині – Харківський національний університет радіоелектроніки), спеціальність 01.04.03 – радіофізика; тема дисертації – «Стаціонарні коливання і нестаціонарні електромагнітні поля в циліндричних резонаторах складної форми».

Закінчила аспірантуру при кафедрі теоретичної радіофізики Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. 2002 р. – доцент кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки ХНУРЕ.

2008 р. – доктор технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи; тема дисертації – «Моделювання нелінійних об’єктів з розподіленими параметрами на основі відтворюючих ядер». Закінчила докторантуру при Харківському національному університеті радіоелектроніки.

З 2011 р. – професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки ХНУРЕ.

З 2013 р. – завідувач кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки ХНУРЕ.

Навчальна робота

Харківський державний університет: викладач (підготовчий факультет для іноземних громадян), 1993-1995, 1999-2000. Міжнародний Соломонів університет: доцент, професор, 2001-2011. Харківський національний університет радіоелектроніки: асистент з 1999 р., старший викладач, доцент з 2001 р., професор з 2009 р., заступник декана факультету комп’ютерної інженерії та управління з 2005 р.

Лекційні курси: для іноземних студентів підготовчого факультету – математика, інформатика, для студентів денного та заочного відділень – основи дискретної математики, спецрозділи математики, спецрозділи дискретної математики (для інтернет-технологій).

Методичне забезпечення: курс лекцій з дискретної математики, курс лекцій зі спецрозділів математики, методичні вказівки (з дискретної математики для студентів денного та заочного відділень), робочі програми з курсів, що читаються, два дистанційні підручники з дискретної математики, комплект слайд-лекцій з дискретної математики, зі спецрозділів дискретної математики, тестові питання для самоконтролю, поточного контролю.

Виховна робота – куратор академгруп.

Загальний стаж наукової та науково-педагогічної роботи 15 років.

Наукова робота

Наукові інтереси: математичне моделювання та обчислювальні методи, теорія рядів, методи дискретної оптимізації, технології тестування знань.

Науково-дослідні теми і проекти: госпдоговірні теми НПП Світ, 1991-1993 (математик-програміст); держбюджетна прикладна НДР «Енергозберігаючі інформаційні технології на основі паралельних обчислювальних процесів, бездротових систем і мереж», № ГР 0107U001540 (2007–2008, відповідальний виконавець ); держбюджетна фундаментальна НДР «Розділ 232-1 – Моделі програмно-апаратного проектування енергозберігаючих цифрових обчислювальних систем на кристалах для моделювання і посилення функціональних можливостей людини на прикладі робототехнічного комплексу», № ДР 0109U001646 (2009–2011, відповідальний виконавець); держбюджетна фундаментальна НДР «Мультипроцесорна система пошуку, розпізнавання та прийняття рішень для інформаційної комп’ютерної екосистеми» (2011–2013, відповідальний виконавець); госпдоговірна НДР «Розробка концептуальної моделі процесу верифікації проектів цифрових систем, які враховують обмеження в форматі UPF для ефективного споживання електроенергії» (замовник – Алдек -КТС, 2011, науковий керівник); держбюджетна фундаментальна НДР «Персональний віртуальний кіберкомп’ютер та інфраструктура аналізу кіберпростору» (2012-2014, відповідальний виконавець).

Міжнародна діяльність – виконання досліджень, за договором про науково-технічне співробітництво «Стратегічне партнерство» з фірмою Аldес Inc. (USA) від 10.03.2000 р.

Брала участь в організації міжнародних конференцій «Проектування в навчальному процесі» 26.04.2001, 15.10.2001, 17-18.10.2002 у складі оргкомітету і в якості доповідача.

Відповідальний секретар щорічного Міжнародного наукового симпозіуму IEEE East-West Design & Test Symposium з 2003 р.

Керівник аспірантської підготовки.

Громадська та міжнародна діяльність

Відповідальний секретар науково-технічного журналу «Радіоелектроніка та інформатика» та міжвідомчого науково-технічного збірника «АСУ та прилади автоматики». Член організаційного комітету та відповідальний секретар щорічного Міжнародного наукового симпозіуму IEEE East-West Design & Test Symposium з 2003 р. Член організаційного комітету з підготовки та проведення Всеукраїнської олімпіади з технічної діагностики (2009-2011).


Публікації та патенти

128 публікацій, включаючи 1 монографію, зарубіжні статті, тези доповідей на міжнародних конференціях.