Юлія Валентинівна Вишнякова

Юлія Валентинівна Вишнякова
Старший викладач кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

2009 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю «Радіотехніка»;

2009 р. – стажист–дослідник кафедри основ радіотехніки (ОРТ) ХНУРЕ;

2010 р. – аспірант, асистент кафедри ОРТ ХНУРЕ;

2014 р. – кандидат технічних наук (спеціальність 05.12.07 – Антени та пристрої мікрохвильової техніки);

2014 р. – старший викладач кафедри ОРТ (КРіСТЗІ) ХНУРЕ


Освітня діяльність

Викладає курси: «Спеціальні розділи фізики», «Мікрохвильові пристрої інформаційних мереж», «Пристрої НВЧ та антени», «Проектування пристроїв мікрохвильового діапазону»


Наукова діяльність

Напрямки наукової діяльності: антени та пристрої НВЧ, реконфігуровані антени, системи автоматизованого проектування


Публікації та патенти

18 публікацій (з них 7 статей)