Сергій Миколайович Мешков

Сергій Миколайович Мешков
Доцент кафедри фізики, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1974 р. – інженер-електронік, Харківський інститут радіоелектроніки, факультет “Електронні прилади”, спеціальність – “Електронні прилади”.

2002 р. – кандидат технічних наук,  спеціальність 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

1977 р. – науковий співробітник лабораторії електронної оптики кафедри загальної фізики ХПІ.

1980 р. – старший науковий співробітник лабораторії теплового неруйнівного контролю кафедри фізики ХІРЕ.

1996 р. – асистент кафедри фізики ХНУРЕ.

2001 р. – старший викладач кафедри фізики ХНУРЕ.

2010 р. – доцент кафедри фізики ХНУРЕ.


Освітня діяльність

Лекційний курсфізика для спеціальностей Комп’ютерні науки, Видавничо-поліграфічна справа


Наукова діяльність

Наукові інтереси: термографія, тепловий неруйнівний контроль матеріалів та промислових виробів.


Нагороди та премії

У 1987 р. був нагороджений медаллю та грамотою I ступеня ВДНГ України за прибор для діагностування занурювальних електродвигунів (нафтовидобувного обладнання).


Публікації та патенти

Автор понад 60 публікацій