Олег Григорович Аврунін

Олег Григорович Аврунін
Завідувач кафедри біомедичної інженерії, член НМР, член НТР, заступник голови спеціалізованої вченої ради, член ревізійної комісії Асоціації випускників ХНУРЕ, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, 1998 р., «Радіотехніка», радіоінженер.

Докт. техн. наук, 05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи, «Теоретичні основи, методи та засоби діагностики і комп’ютерного планування в рінології».

Професор по кафедрі  біомедичної інженерії.


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси:

  1. Автоматизація проектування медичних систем (2 год)
  2. Електроніка та мікропроцесорна техніка. (28 год.)
  3. Мікропроцесорна техніка (26 год.)
  4. Методи обробки біомедичноі інформаціі. (28 год.)
  5. Методи та засоби аналізу зображень (30 год.)
  6. Мікроконтролери в біомед.апар. (2год.)
  7. Мікроконтролери в БМА (36 год.)

Наукова діяльність

Публікацій: монографії – 4, статті – 146, патенти – 9.

Керівник 8 кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.11.17, з них 7 – за останні 5 років.

Член спеціалізованих Вчених рад К64.052.05 та Д64.050.17 за спеціальністю 05.11.17.

Науковий керівник д/б НДР «Дослідження теоретичних та технічних принципів діагности-ки, оцінки та корекції медико-соціального стану людини».

Керівник 3 аспірантів, 2 магістрів.

Наукова робота зі студентами – 4 студенти.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Науковий керівник міжнародних проектів за програмами DAAD, Tempus Eanet та Erasmus+.


Нагороди та премії

Нагороджений грамотою Національної Академії Наук України за розробку принципів роботи системи для магнітної стереотаксичної нейрохірургії, дипломами «Вища школа Харківщини. Кращі імена в 2012 та 2015 роках.


Публікації та патенти

Автор близько 300 публікацій, з яких 2 монографії, 12 статей, індексованих в Scopus, 35 патентів України на винаходи.