Максим Юрійович Тимкович

Максим Юрійович Тимкович
Старший викладач кафедри біомедичної інженерії, заступник декана факультету ЕЛБІ, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

2011 р. – закінчив Харківський національний університет радіоелектроніки, отримав диплом магістра за спеціальністю «Біотехнічні та медичні апарати і системи» та кваліфікацію наукового співробітника (електроніка, біомедична апаратура).

2014 р. – асистент кафедри біомедичної інженерії Харківського національного університету радіоелектроніки.

2017 р. – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність: 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи. Тема дисертації – «Методи та засоби комп’ютерного планування нейрохірургічних втручань».


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: роботизовані медичні системи; лабораторні та практичні заняття з курсів: Електроніка та мікропроцессорна техніка (ч.3), Методи та засоби аналізу зображень, Автоматизація проектування медичних систем на ПЛІС.


Наукова діяльність

В 2016 – 2017 рр. – науковий співробітник за д/б НДР № 314 – проект молодих науковців «Аналітична система для електрохемілюмінесцентного визначення потужних окисників у водних середовищах».


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Участь у проектах DAAD : “Комп’ютерний аналіз альгінатних структур” та “Комп’ютерний аналіз кріомікроскопічних об’єктів”


Публікації та патенти

Має більше 55 публікацій, в тому числі 2 патенти України на винахід

2 Патенти України на винахід