Лілія Олександрівна Авер’янова

Лілія Олександрівна Авер’янова
Доцент кафедри біомедичної інженерії, член спеціалізованої вченої ради, член НТР, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

1986 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність «Електронні прилади»

З 1986 р. – інженер кафедри теоретичних основ електротехінки, далі каф. БМІ.

2002 р. – асистент кафедри БМІ.

2003 р. – кандидат технічних наук, спеціальність «Медичні прилади та системи».

2011 р. – доцент по кафедрі БМІ.


Освітня діяльність

Лектор з дисциплін: електротехніка та промислова електроніка, системи медичної візуалізації, системи променевої терапії (також англійською мовою).


Наукова діяльність

Розробка методів та технічних засобів радіаційної медицини, аналіз медичних зображень. Співвиконавець наукового проекту НАМН України у галузі радіаційної онкології.

НДР: № ДР 0115U003003 Вибір тактики лікування кісткових метастазів 153Sm-оксабифором для зниження ризиків уражень (НАМН 03.15).

Конференції: Problems and prospects of territories socio-economic development. Poland, Opole, April 14-17, 2016.

Природничі читання: ІІІ-я міжнарод. наук.-практ. конф  м. Чернівці, 19-22 травня 2016.

Керівництво науковою роботою студентів –  2 студента.


Публікації та патенти

Автор понад 70 наукових праць та науково-методичних робіт, з них 4 патенти на винахід.