Андрій Борисович Єгоров

Андрій Борисович Єгоров
Професор кафедри метрології та технічної експертизи, кандидат технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1978 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Радіотехніка».

1991 р. – кандидат технічних наук, дисертацію захищав у ХІРЕ.

1991 р. – доцент кафедри Радіовимірювань (ХІРЕ).

2000 р. – заступник проректора з наукової роботи (ХТУРЕ).

2004 р. – професор кафедри метрології та вимірювальної техніки (ХНУРЕ).


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: надійність в техніці, оцінка відповідності, моделі загального управління якістю.


Наукова діяльність

2000–2004 рр. заступник проректора з наукової роботи ХНУРЕ.

З 2002 р. керівник випробувальної лабораторії з сертифікації програмних засобів та інформаційних технологій.

В рамках держбюджетних НДР брав участь у науково дослідних роботах – 8 робіт.

Науковий керівник 12 госпдоговорних наукових робіт.

З 2002 р. – науковий керівник аспірантів. Захищено 2 кандидатських дисертації.

Напрями наукової діяльності – методи удосконалення та впровадження систем менеджменту якості.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Учасник міжнародних науково-технічного семінарів, симпозіумів, конференцій.


Публікації та патенти

По над 100 публікацій, з них 1 монографія, 3 навчальних посібника, 3 авторських свідоцтва СРСР, 1 патент на винахід.

  • А. С. СРСР 1008666,1983, Б. І. 12
  • А. С. СРСР 1298690,1987, Б. І. 11
  • А. С. СРСР 1345126,1987, Б. І. 38

Патент на винахід Україна  №73394, 7 G 01N21/45, Бюл. №7, 15.07.2005