Науково-дослідна лабораторія наноелектроніки та нанотехнологій

Діяльність лабораторії спрямована на розробку теорії та методів НВЧ діагностики матеріалів, середовищ та об′єктів (у тому числі мікро- і нанорозмірних), удосконалення теорії та засобів скануючої мікрохвильової мікроскопії провідників, напівпровідників та діелектриків, створення приймачів та перетворювачів зображень ІЧ та УФ діапазонів, фотоелектричних перетворювачів для сонячної енергетики, дослідження квантово-розмірних структур.

За останні 5 років:

Виконано держбюджетні роботи:

Розробка нових технологічних прийомів формування і контролю мікро- і наноструктур на основі використання високолокальних електромагнітних полів, що створюються методами скануючої мікрохвильової мікроскопії – 2013 р.

Теоретичні та експериментальні основи розвитку зондової НВЧ діагностики та модифікації матеріалів – 2014-2016 рр.

Спецтема – 2015-2017 рр.

Розробка методів і засобів мікрохвильової діагностики вмісту і розподілу вільної і зв’язаної води в біологічних тканинах та інших середовищах – 2016-2018 рр.

Отримано 2 патенти України та опубліковано більш 40 наукових праць, які є у наукометрічної базі Scopus.


Науковий керівник лабораторії – Гордієнко Юрій Омелянович, доктор фіз.-мат. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки України.

Контакти: кімн. 124