Науково-дослідна та навчальна лабораторія «Аналітичної оптохемотроніки» ім. проф. Рожицького М.М.

Науковий керівник: Катерина Миколаївна Музика, с.н.с., д.т.н., проф. кафедри біомедичної інженерії

Всі напрямки, за якими здійснюється діяльність лабораторії.

 • Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки: «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави».
 • Назва пріоритетного тематичного напряму: «Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій».

Тематика робіт:

Нанобіофотоніка, біофотоніка, нанотехнології, сенсорика, електрохімічна аналітика, включаючи електрогенеровану хемілюмінесценцію. Фундаментальні дослідження та розробка сучасних аналітичних, оптичних (люмінесцентних) методів, пристроїв та систем.

Існуючі досягнення за останні 5 років:

а) гранти, роботи за замовленням іноземних представників:

 • Грант ДААД A/14/02402 “Synthesis of semiconductor nanocrystals using liquid phase laser ablation for electrochemiluminescent assays” (2014-2015р.)
 • Грант Академії наук Китаю для запрошених науковців CAS President’s International Fellowship Initiative «Film modified electrodes for electrochemiluminescent sensor system» (2015-2016 рр.)
 • Грант Академії наук Китаю для запрошених науковців CAS President’s International Fellowship Initiative «Development of wireless microanalytical electrochemiluminescent system» (2015-2016 рр.)
 • Грант Академії наук Китаю для запрошених науковців CAS President’s International Fellowship Initiative «A novel molecularly imprinted polymer (MIP)-based electrochemiluminescent (ECL) assay» (2016-2017 рр.)
 • Грант для студентської мобільності для навчання у Вроцлавському університеті науки і техніки в рамках Erasmus+ International Credit Mobility-KA107 (2016-2017 рр.)
 • Грант для мобільності персоналу для навчання у Вроцлавському університеті науки і техніки в рамках Erasmus+ International Credit Mobility-KA107 (2016-2018 рр.)
 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених, Постанова № 1 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 13 лютого 2014 р. (Сніжко Д.В.)
 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених, Постанова № 1 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 13 лютого 2014 р. (Жолудов Ю.Т.)
 • Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених, Постанова № 4 президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 01 жовтня 2014 р. (Музика К.М.)

б) держбюджетні, госпдоговірні роботи:

 • Міжнародний проект від Українського науково-технологічного центру України №5067 «Розробка новітніх нанофотонних технологій та пристроїв для детектування небезпечних та токсичних органічних сполук у водних об’єктах навколишнього середовища, 2010-2013 рр.
 • Проект Федерального міністерства освіти і науки Німеччини з науково-технічного співробітництва між Україною і Німеччиною № IB-034 «Дослідження та розробка електродів модифікованих вуглецевими нанотрубками для (біо)аналітичних застосувань за допомогою високошвидкісної електрохімії» (2013-2014 рр.)
 • НДР № M/255-2013 «Дослідження та розробка електродів модифікованих вуглецевими нанотрубками для (біо)аналітичних застосувань за допомогою високошвидкісної електрохімії» (2013 р.)
 • НДР № М/87-2014 «Дослідження та розробка електродів модифікованих вуглецевими нанотрубками для (біо)аналітичних застосувань за допомогою високошвидкісної електрохімії» (2014 р.)
 • НДР № Ф56/36-2014 «Надшвидкісна вольтамперометрія, теорія та принципи застосування» (2014 р.)
 • д/б НДР №292-1 «Концепція молекулярного розпізнавання на основі “синтетичних  рецепторів” та її застосування для створення приладів визначення речовин» 2015 – 2017 рр.
 • д/б НДР №314-1 «Аналітична система для електрохемілюмінесцентного визначення потужних окисників у водних середовищах» 2016–2018 рр.
 • д/б НДР №324-1 «Концепція «донор-акцепторної ваємодії» у розробці оптичного сенсора для визначення вибухонебезпечних нітроароматичних сполук» 2018–2020 рр.

в) отримані авторські свідоцтва, патенти:

 • Пат. 87433 Україна, МПК G01N 27/44. Нанофотонна сенсорна система для визначення органічних канцерогенів у водних об’єктах навколишнього середовища / Сушко О. А., Рожицький М. М., Білаш О. М.; власник Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – № u 2013 09416; заявл. 29.07.13; опубл. 10.02.14, Бюл. № 3. – 4 с.
 • Пат. 104519 Україна, МПК G01N 27/30. Мікроелектрод і спосіб його виготовлення / Сніжко Д.В., Рожицький М.М., Бендеберя Г.М.; власник Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – №a201211996, заявл. 18.10.2012; опубл. 10.02.2014, Бюл. №3. – 4 с.

г) інші ініціативні роботи (монографії та ін.). Монографії:

 • Muzyka K.M., Rozhitskii M.M. Chapter. 3 Microfluidic Electro-chemiluminescent detection devices with capillary electrophoresis (2011) Microfluidics: Theory and Applications. “Nova science publishing”, NY, PP. 103 – 134.
 • Muzyka K.M., Piletsky S., Rozhitskii M. Chapter. 5 MIP-based Voltammetric Sensors. in Molecularly Imprinted Polymers: A Handbook for Academia and Industry, Alvarez-Lorenzo C.; iSmithers, UK, 2013, 197-228.
 • Sushko O.A., Rozhitskii M.M. Chapter. 12 Nanophotonic Sensor for Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Detection: Nanobiophysics. Fundamental and Applications (edited by V.A. Karachevtsev). Pan Stanford Publishing, USA. PP. 381-410 ISBN 978-981-4613-96-5

д) конкурсні роботи зі студентами, які отримали призові місця.

Перспективні напрями, за якими планується проведення наукових досліджень:

Нанобіофотоніка, біофотоніка, нанотехнології, сенсорика, електрохімічна аналітика, включаючи електрогенеровану хемілюмінесценцію. Фундаментальні дослідження та розробка сучасних аналітичних, оптичних (люмінесцентних) методів, пристроїв та систем.