INTERPID

INTERPID – COST Action TD1408“Міждисциплінарність в дослідженнях і їх фінансування” (в межах Horizon2020) – це міжнародна мережа, яка має на меті розвиток більш ефективних і дієвих міждисциплінарних досліджень в Європі, посилення здатності вирішувати сучасні глобальні виклики, які характеризуються зростаючою складністю і невизначеністю. Доц. каф. ШІ к.т.н. Головянко М.В. увійшла до складу виконавців проекту, як член робочої групи, яка спеціалізується на провадженні міждисциплінарних досліджень в галузі урбаністики (SmartCity) і пов’язаних соціальних викликів.

Термін проекту:27.04.2019

http://www.intrepid-cost.eu/staff-member/mariia-golovianko-ukraine/