Наталія Олександрівна Ластовець

Старший лаборант з вищою освітою кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Освіта

2013 р. закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна за фахом «Історія».
2016 р. закінчила аспірантуру кафедри історії України Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю 07.00.01 «Історія України». Тема дисертаційного дослідження «Життя та діяльність представників українських дипломатичних місій (1918–1921 рр.)».

 

Наукова робота

Наукові інтереси: історія міжнародних відносин, історія української дипломатії.
Бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірках наукових праць.


Публікації та патенти

Надруковано 13 наукових праць.