Ірина Валеріївна Кривушкіна

Старший лаборант з вищою освітою кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Освіта

Закінчила філологічний факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Українська мова та література» в 2003 р.

Наукова робота

Наукові інтереси: використання іншомовних елементів в українській науковій технічній термінології.
Бере участь у міжнародних наукових конференціях з опублікуванням доповідей у збірниках наукових праць.

Організаційна робота

Керівник філологічної студії «Барви слова».
Входить до складу редакційної колегії конференцій, ініційованих кафедрою українознавства ХНУРЕ.
Профорг кафедри.


Публікації та патенти

Надруковано 5 наукових праць.