Ольга Олександрівна Ремаєва

Кандидат технічних наук, доцент кафедри вищої математики (ВМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ольга Олександрівна Ремаєва

+38 (057) 702-13-72

olha.remaieva@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-9759-4989
Scopus: 15072038900

Освіта

1984 р. – закінчила радіофізичний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького за спеціальністю радіофізика та електроніка. Після закінчення університету працювала інженером у Харківському державному науково-дослідному інституті метрології.
У 1986 р. переведена до Інституту кріобіології та кріомедицини АН УРСР, де підготувала дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук і захистила її в 1991 р.
З 1993 р. працює в Харківському національному університет радіоелектроніки. У 2001 р. присвоєне вчене звання доцента.

Навчальна робота

Читає лекції та веде практичні заняття з вищої математики на факультеті ІРТЗІ, напрямки ТРРТ, КСТЗІ і ЕСТМ.

Наукова робота

Науковими інтересами О.О. Ремаєвої є фізико-математичні задачі поширення електромагнітних хвиль у неоднорідній диспергуючій атмосфері Землі, розв’язання яких спрямоване на визначення атмосферних поправок до результатів вимірювань у галузі космічної геодезії та навігації (зокрема до результатів вимірювань засобами GPS, ГЛОНАСС і яка створюється на даний час Європейським співтовариством системи Galileo ). Займається розробкою алгоритмів і програмного забезпечення для вирішення завдань прикладного характеру в галузі радіофізики та суміжних сферах.


Публікації та патенти

Автор понад 30 наукових та науково-методичних робіт.
1. Клімова Н.П., Нерух О.Г., Ремаєва О.О. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Тексти лекцій. Тести. Індивідуальні завдання: навч. посібник. –Харків: Компанія СМІТ, 2012. – 318 с.
2. Клімова Н.П., Нерух О.Г., Ремаєва О.О. Інтегральне числення функцій однієї змінної. Конспект лекцій. Комп'ютерні тести. Індивідуальні завдання.: Навч. Посібник. –Харків: ХНУРЕ, 2012. – 280с.
3. Клімова Н.П., Ремаєва О.О. Основні теоретичні відомості з курсу вищої математики.Тести.: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2013. – 452 с.
4. Клімова Н.П., Нерух О.Г., Ремаєва О.О. Диференціальне числення функцій однієї змінної. Тексти лекцій. Комп'ютерні тести. Індивідуальні завдання.: Навч. посібник. –Харків: ХНУРЕ, 2016. – 256 с.
5. Ремаева О.А., Ремаев.Е.В. Оптический метод неинвазивного определения артериального давления человека. Радиотехника. Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. 2016. Вып. 187. с.143-145.