Андрій Леонідович Єрохін

Доктор технічних наук, професор, декан факультету комп'ютерних наук, заступник голови приймальної комісії
Андрій Леонідович Єрохін

+38(057) 702-13-50

andriy.yerokhin@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-8867-993X
Researcher ID: O-8297-2014
Scopus: 57189381444
Google Scholar

Нагороди й премії

2002 р. – медаль «За відзнаку в службі ІІ ступеня»;
2006 р. – медаль «За відзнаку в службі І ступеня»; 
2008 р. – дипломант X обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Науковець»;
2009 р. – дипломант XI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач фундаментальних дисциплін», Почесна грамота Харківської міської ради; 
Грамота Харківської Єпархії Української Православної Церкви «За старанні труди на славу Святої Церкви і Богом береженого народу»;
2010 р. – медаль МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти».

Освіта

1988 р. – закінчив з відзнакою Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю Конструювання та виробництво радіоапаратури.
1992 р. – закінчив аспірантуру Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика. 
1992 р. – кандидат технічних наук, з 1993 р. – старший науковий співробітник, з 1994 р. – доцент кафедри програмного забезпечення ЕОМ Харківського інституту радіоелектроніки.
1994 р. – доцент кафедри інформатики і спеціальної техніки Харківського інституту внутрішніх справ та кафедри програмного забезпечення ЕОМ Харківського державного технічного університету радіоелектроніки за сумісництвом. 
2005 р. – начальник кафедри інформатики Харківського національного університету внутрішніх справ.
2006 р. – доктор технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту.
2007 р. – вчене звання професора, з 2008 р. – професор кафедри програмного забезпечення ЕОМ Харківського національного університету радіоелектроніки за сумісництвом.
2010 р. – начальник навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ.
2012 р. – помічник ректора Харківського національного університету радіоелектроніки.
2013 р. – відповідальний секретар приймальної комісії Харківського національного університету радіоелектроніки, професор кафедри програмної інженерії.
2015 р. – декан факультету комп’ютерних наук, заступник голови приймальної комісії ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: гіпертекст та гіпермедіа, основи алгоритмізації і програмування, методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій, основи наукових досліджень.

Наукова робота

Наукові інтереси: ідентифікація та візуалізація позаштатних ситуацій, інтернет- технології.

Науковий керівник 2-х кандидатів наук за спеціальностями 05.13.06 – інформаційні технології та 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту. Кандидати наук: Бурцев В.М., Турута О.П.

Громадська й міжнародна діяльність

Член спеціалізованих рад Д 64.052.01 и Д 64.052.08, член організаційних та програмних комітетів міжнародних наукових конференцій.


Публікації та патенти

120 публікаций. Серед них:

 1. Yerokhin A.L., Zatserklyanyi H.A. / Heat and mass exchange analysis indoors. exchange analysis indoors // Interbranch collection of scientific papers «Information Extraction and Processing». National Academy of Sciences of Ukraine. №44 (120), 2016. – p.p. 51-55.
 2. Метод построения нечеткой регрессионной модели на основе LARS для выбора значимых признаков / А. Л.Ерохин, А. С. Бабий, А. С. Нечипоренко, А. П. Турута. // Кибернетика и системный анализ. – 2016. – №4. – С. 167–173.
 3. Andriy Yerokhin, Alina Nechyporenko, Andrii Babii, Oleksii Turuta. Processing and Analysis of Rhinomanometric Signals by F-transform Approximation // Proc. of the 1th IEEE International Conference on Data Stream Mining & Processing. 23-27 August 2016, Lviv, Ukraine. - P.314-317.
 4. Andriy Yerokhin, Alina Nechyporenko, Andrii Babii, Oleksii Turuta, Ihor Mahdalina. Usage of Phase Space Diagram to Finding Significant Features of Rhinomanometric Signals // Computer Science & Information Technologies (CSIT’2016), 14-17 September 2016, Lviv, Ukraine.
 5. Andriy Yerokhin, Alina Nechyporenko, Andrii Babii, Oleksii Turuta. A new intelligence-based approach for rhinomanometric data processing   // Proc. of 2016 IEEE 36th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2016. – 19-21 April 2016. – P.198-201.
 6. A. Yerokhin Usage of F-transform to finding informative parameters of rhinomanometric signals / Yerokhin, A., Nechyporenko A., Babii A., Turuta A. Proc. of the International Conference on Computer Sciences and Information Technologies, IEEE, Lviv, Ukraine, 2015, 14-17 September. – P.129-132.
 7. Ерохин А.Л. Моделирование взаимодействий внешних факторов с системой когнитивных функций человека-оператора // Бионика интеллекта: науч.-техн. журнал. 2013. №1(80). - С.41-44.
 8. Бандурка О.М., Бурцев Вал.М., Бурцев Вол.М., Єрохін А.Л., Стеценко О.П. Пристрій для дозованої і цілеспрямованої подачі газоподібних сумішей у простір / Патент на корисну модель № 62230. МПК B05B 1/00, B05B 3/00, B05B 9/00, B05B 11/00. Зареєстровано 25.08.2011. Бюл.№ 16. – 16 с.
 9. Бондаренко М.Ф., Бурцев Вал.М., Бурцев Вол.М., Єрохін А.Л. Світловий інформаційний екран диспетчерського пульту моніторингу складних систем / Патент на винахід №83569. МПК G09F 9/00, G09F 13/00. Зареєстровано 25.07.2008. Бюл.№14. – 19 c.
 10. Єрохін А.Л., Самсонов В.В. Методи та засоби Інтернет-технологій: Навч. посібник. – Харків: ТОВ „Компанія СМІТ”, 2008. – 264 с.
 11. Єрохін А.Л. Візуалізація нештатних подій в складно-організованих системах // Відбір і обробка інформ. Міжвідомчий збірник наукових праць Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. 2006. Вип. 24 (100). – С.29-34.
 12. Yevgen Biletskiy, Valentina Chikina, Andriy Yerokhin and others. Methods and Models for Decision Making Support at Emergency Events in Power Systems / WSEAS Transactions on Systems. Issue 8, Vol.4, Aug 2005. – p.1349-1353.