Андрій Леонідович Єрохін

Доктор технічних наук, професор, декан факультету комп'ютерних наук, заступник голови приймальної комісії
Андрій Леонідович Єрохін

+38(057) 702-14-82

andriy.yerokhin@nure.ua

Нагороди й премії

2002 р. – медаль «За відзнаку в службі ІІ ступеня»;
2006 р. – медаль «За відзнаку в службі І ступеня»;
2008 р. – дипломант X обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Науковець»;
2009 р. – дипломант XI обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач фундаментальних дисциплін», Почесна грамота Харківської міської ради;
Грамота Харківської Єпархії Української Православної Церкви «За старанні труди на славу Святої Церкви і Богом береженого народу»;
2010 р. – медаль МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти».

Освіта

1988 р. – закінчив з відзнакою Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю Конструювання та виробництво радіоапаратури.
1992 р. – закінчив аспірантуру Харківського інституту радіоелектроніки за спеціальністю 01.04.03 – радіофізика.
1992 р. – кандидат технічних наук, з 1993 р. – старший науковий співробітник, з 1994 р. – доцент кафедри програмного забезпечення ЕОМ Харківського інституту радіоелектроніки.
1994 р. – доцент кафедри інформатики і спеціальної техніки Харківського інституту внутрішніх справ та кафедри програмного забезпечення ЕОМ Харківського державного технічного університету радіоелектроніки за сумісництвом.
2005 р. – начальник кафедри інформатики Харківського національного університету внутрішніх справ.
2006 р. – доктор технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту.
2007 р. – вчене звання професора, з 2008 р. – професор кафедри програмного забезпечення ЕОМ Харківського національного університету радіоелектроніки за сумісництвом.
2010 р. – начальник навчально-наукового інституту психології, менеджменту, соціальних та інформаційних технологій Харківського національного університету внутрішніх справ.
2012 р. – помічник ректора Харківського національного університету радіоелектроніки.
2013 р. – відповідальний секретар приймальної комісії Харківського національного університету радіоелектроніки.

Навчальна робота

Лекційні курси: гіпертекст та гіпермедіа, основи алгоритмізації і програмування, методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій. Спецкурси для магістрів.

Наукова робота

Наукові інтереси: ідентифікація та візуалізація позаштатних ситуацій, інтернет-технології.

Науковий керівник 2-х кандидатів наук за спеціальностями 05.13.06 – інформаційні технології та 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту. Кандидати наук: Бурцев В.М., Турута О.П.

Громадська й міжнародна діяльність

Член спеціалізованих рад Д 64.052.01 и Д 64.052.08, член організаційних та програмних комітетів міжнародних конференцій.


Публікації та патенти

120 публікаций. Серед них:

  1. Ерохин А.Л. Моделирование взаимодействий внешних факторов с системой когнитивных функций человека-оператора // Бионика интеллекта: науч.-техн. журнал. 2013. №1(80). - С.41-44.
  2. Бандурка О.М., Бурцев Вал.М., Бурцев Вол.М., Єрохін А.Л., Стеценко О.П. Пристрій для дозованої і цілеспрямованої подачі газоподібних сумішей у простір / Патент на корисну модель № 62230. МПК B05B 1/00, B05B 3/00, B05B 9/00, B05B 11/00. Зареєстровано 25.08.2011. Бюл.№ 16. – 16 с.
  3. Бондаренко М.Ф., Бурцев Вал.М., Бурцев Вол.М., Єрохін А.Л. Світловий інформаційний екран диспетчерського пульту моніторингу складних систем / Патент на винахід №83569. МПК G09F 9/00, G09F 13/00. Зареєстровано 25.07.2008. Бюл.№14. – 19 c.
  4. Єрохін А.Л., Самсонов В.В. Методи та засоби Інтернет-технологій: Навч. посібник. – Харків: ТОВ „Компанія СМІТ”, 2008. – 264 с.
  5. Єрохін А.Л. Візуалізація нештатних подій в складно-організованих системах // Відбір і обробка інформ. Міжвідомчий збірник наукових праць Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. 2006. Вип. 24 (100). – С.29-34.
  6. Yevgen Biletskiy, Valentina Chikina, Andriy Yerokhin and others. Methods and Models for Decision Making Support at Emergency Events in Power Systems / WSEAS Transactions on Systems. Issue 8, Vol.4, Aug 2005. – p.1349-1353.
  7. Yevgen Biletskiy, Valentina Chikina, Andriy Yerokhin and others. Methods and Models for Control of Emergency Situations in Power Systems / WSEAS Transactions on Systems. Issue 8, Vol.4, Aug 2005. – p.1339-1348.
  8. Andriy Yerokhin, Valentina Chikina and others. Decision Making Support at Emergency Situations in Electric Systems / The 4th IASTED International Conference on Power and Energy Systems (EuroPES 2004), Rhodes, Greece, 2004, p.199-204.
  9. Єрохін А.Л. Топології просторових інформаційних моделей електричних мереж / Електроенергетичні та електромеханічні системи. Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. - №479. – Львів. – 2003. – с.72-79.