Тетяна Іванівна Лепейко

Тетяна Іванівна Лепейко
Професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», доктор економічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1984 р. – закінчила Харківський інженерно-економічний інститут.
з 15.11.1990 року до 01.01.1991 року – молодший науковий співробітник НДС Харківського інженерно-економічного інституту;

з 02.01.1991 року до 08.02.1994 року – викладач кафедри ЕІ АСУ Харківського інженерно-економічного інституту;

з 09.02.1994 року до 25.04.1994 року – старший викладач кафедри ЕІ АСУ Харківського інженерно-економічного інституту;

з 26.04.1994 року до 31.08.2002 року – доцент кафедри інформаційних систем Харківського державного економічного університету;

з 01.09.2002 року до 18.11.2004 року – докторант Харківського державного економічного університету;

з 19.11.2004 року до 31.08.2005 року – доцент кафедри інформаційних систем Харківського національного економічного університету;

з 01.09.2005 року – до теперішнього часу – завідувач кафедри економіки, організації та планування діяльності підприємства Харківського національного економічного університету (з 14. 10. 2013 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця).


Освітня діяльність

Викладає навчальні дисципліни: Фінанси підприємства (англ. мовою), Гроші і кредит (англ. мовою).


Наукова діяльність

Керівник бюджетної кафедральної теми: «Методологічні аспекти управління сучасним бізнесом: теорія, технологія та інструменти», у 2013 році;

Керівник бюджетної НДР за темою: «Трансформація управлінських технологій в умовах економіки вражень», 2015 рік;

З 2013 року по теперішній час член експертної ради Д 64.055.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій із спеціальностей:

  • 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
  • 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці, ХНЕУ ім С. Кузнеця;

Наукові інтереси: інформаційний менеджмент, управління персоналом, фінанси підприємства, менеджмент.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

У 2015 році приймала участь у программі Linnaeus-Palmе Технологічного університету м . Люлео (Швеція).


Громадська діяльність

Постійний член у складі журі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнських учнівських олімпіад з менеджменту;

Голова науково-методичної комісії вищої освіти МОН України з менеджменту, з 2016 по теперішній час.


Публікації та патенти

Автор понад 200 публікацій, у тому числі участь у 17 колективних монографіях.