Світлана Вікторівна Чумаченко

Світлана Вікторівна Чумаченко
Завідувач кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки, член НМР, член НТР, відповідальний секретар видання "Радіоелектроніка та інформатика", IEEE Senior Member, доктор технічних наук, професор

Освіта та кар’єра

1986-1991 рр. – Харківський державний університет (нині – Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), механіко-математичний факультет, спеціальність – «математика», кваліфікація – математик, викладач «математики», диплом UV № 819994, дипломна робота – «Тороїдальні функції і деякі їх застосування “.

1992–1993 рр. – математик-програміст, науково-практична лабораторія, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

1993–1995 рр. – викладач, підготовчий факультет для іноземних громадян, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

1994–1997 рр. – аспірант кафедри теоретичної радіофізики, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;

1998–1999 рр. – інженер кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки;

1999 р. – кандидат фізико-математичних наук, диплом DK № 006036, 15.03.2000, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (нині – Харківський національний університет радіоелектроніки), спеціальність 01.04.03 – «радіофізика», кандидатська дисертація  «Стаціонарні коливання і нестаціонарні електромагнітні поля в циліндричних резонаторах складної форми».

2002 р. – доцент (сертифікат Міністерства освіти РС № 005494 від 17.10.2002).

2002–2005 рр. – докторант кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки, факультет комп’ютерної інженерії та управління Харківського національного університету радіоелектроніки;

2008 р. – доктор технічних наук, диплом ДД № 007283, 28.04.2009; докторська дисертація «Моделювання нелінійних об’єктів з розподіленими параметрами на основі відтворюючих ядер», спеціальність 01.05.02 – «математичне моделювання та обчислювальні методи»; Харківський національний університет радіоелектроніки.

2009–2012 рр. – професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки, професор (сертифікат Міністерства освіти та науки, ПР № 007157, 01.07.2011);

2012 р. – дотепер – завідувач кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки, професор Харківського національного університету радіоелектроніки;

Робота за сумісництвом:

2005–2013 рр., 2016 р. – заступник декана з наукової роботи, факультет комп’ютерної інженерії та управління, Харківський національний університет радіоелектроніки;

2002–2011 рр. – доцент, приват-професор Міжнародного Соломонового університету.


Освітня діяльність

Викладає курси: “Основи дискретної математики”, “Спецрозділи математики”, “Спецрозділи дискретної математики”, “Вища математика (спеціальні розділи)”, “Основи наукових досліджень, організація науки і авторське право”, “Методи наукових досліджень”, “Аналіз даних (Big Data Analytics) “.


Наукова діяльність

2007–2008 рр. держбюджетна прикладна НДР «Енергозберігаючі інформаційні технології на основі паралельних обчислювальних процесів, бездротових систем і мереж», № ДР 0107U001540, відповідальний виконавець;

2009–2011 рр. держбюджетна фундаментальна НДР «Розділ 232-1 – Моделі програмно-апаратного проектування енергозберігаючих цифрових обчислювальних систем на кристалах для моделювання і посилення функціональних можливостей людини на прикладі робототехнічного комплексу», № ДР 0109U001646, відповідальний виконавець;

2011–2013 рр. держбюджетна фундаментальна НДР «Мультипроцесорна система пошуку, розпізнавання та прийняття рішень для інформаційної комп’ютерної екосистеми», відповідальний виконавець;

2011 р. – госпдоговірна НДР «Розробка концептуальної моделі процесу верифікації проектів цифрових систем, які враховують обмеження в форматі UPF для ефективного споживання електроенергії» (замовник – Алдек-КТС, науковий керівник);

2012–2014 рр. держбюджетна фундаменальна НДР «Персональний віртуальний кіберкомпьютер і інфраструктура аналізу кіберпростору» № ДР 0112U000209, науковий керівник;

2015–2017 рр. держбюджетна фундаментальна НДР «Кіберфізична система-«Розумне хмарне управління транспортом (Cyber ​​Physical System – Smart Cloud Traffic Control) »,№ ДР 0115U-000712 від 04.03.2015, відповідальний виконавець);

2017–2019 рр. держбюджетна фундаментальна НДР «Розумний Кібер Університет – Cloud-Mobile сервіси управління науково-освітніми процесами» (виконавець).


Міжнародна діяльність

Виконання досліджень за договором про науково-технічне співробітництво “Стратегічне партнерство» з фірмою Аldес Inc. (USA) від 10.03.2000.

2011–2012 рр. SEIDA BАITSE “Baltic Academic IT Security Exchange”, Технологічний інстититут Блекінге, Швеція.

Міжнародний проект «Curricula Development for New Specialization: Master of Engineering in Microsystems Design 530785-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-JPCR (2012-2016). В рамках проекту пройшла стажування в університетах Павії (Італія), Ільменау (Німеччина), Лодзь (Польща).


Громадська діяльність

Відповідальний  секретар  науково – технічного журналу «Радіоелектроніка та інформатика» (з 1999 р.) і міжвідомчого науково-технічного збірника «АСУ та прилади автоматики» (2000 – 2016).

Член організаційного комітету та відповідальний секретар щорічного Міжнародного наукового симпозіуму IEEE East-West Design & Test Symposium з 2003 р. – до сьогодні.

Член організаційного комітету з підготовки та проведення Всеукраїнської олімпіади з технічної діагностики (2009-2011).


Нагороди та премії

За результатами регіонального конкурсу «Кадровий резерв – нова сила України» (2002 р.) є володарем Сертифікату III ступеня, який занесений до реєстру Кадрового резерву – бази даних кращих фахівців регіону.

Диплом «Кращий лектор ХНУРЕ 2003 р.». У складі наукового колективу є переможцем конкурсу дослідницьких проектів у галузі автоматизації проектування інтегральних схем від корпорації Intel (2003 р.).

Лауреат міського конкурсу «Молода людина року – 2003 р.» (диплом від міського голови) в номінації «Наукова діяльність» (2004).

Почесні грамоти та подяки ректора ХНУРЕ за сумлінну працю та творче ставлення до своїх обов’язків (2004, 2005, 2010).

Лауреат стипендії ім. Г.Ф. Проскури з технічних наук від Харківської обласної державної адміністрації за значні досягнення в науці (2005).

Відмінник освіти України (2005).

Сертифікат міжнародного визнання від IEEE Computer Society за волонтерську роботу з організації наукових симпозіумів – IEEE Certificate of Appreciation for significant services to East-West Design & Test Symposium for over three years (2006).

Подяка адміністрації Дзержинського району Харкова за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців для Україні (2010).


Публікації та патенти

Має понад 200 публікацій, у тому числі 5 монографій та розділів у колективних монографіях, серед них 2 – за кордоном у видавництві Springer, 60 публікацій у науково-метричній базі Scopus.