Олег Миколайович Гуца

Олег Миколайович Гуца
Доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою, кандидат технічних наук, доцент

Освіта та кар’єра

Освіта:

1989 г. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Електронні обчислювальні машини».

2003 г. – кандидат технічних наук, спеціальність 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи», дисертацію захищав у ХНУРЕ.

2014 г. –  доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Харківського національного університету радіоелектроніки

Кар’єра:

2010 року – старший викладач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ХНУРЕ).

2011 року – доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ХНУРЕ).


Освітня діяльність

Викладає навчальні курси: «Прикладне програмне забезпечення», «Системи підтримки прийняття рішень», «Моделювання бізнес-процесів»


Наукова діяльність

Основні публікації за напрямом:

– Гуца О.М. Розробка інформаційної технології перевірки текстових процедур на логічну зв’язність та повноту / О.М. Гуца, Н.В. Ігуменцева, Н.В. Довгопол, С.В. Якубовська // Східно-Європейський журнал передових технологій, 2017. – № 5/2 (89). – С. 55-64. – doi: 10.15587/1729-4061.2017.110660

– Гуца О.М. Знання-орієнтовані технології для вирішення організаційних проблем в бізнесі: монографія. / О.М. Гуца. – Х.: ООО «Компанія СМИТ», 2015. – 176 с. – ISBN 978 966 659 209 8

– Гуца О.М. Впровадження процесно-орієнтованого підходу до управління підприємством як основа його економічної безпеки / О.М. Гуца // Інноваційна економіка. – 2013. – №11(49), – С. 239–245. – ISSN 2309 1533

– Гуца О.М. Інформаційна технологія створення ботів-експертів на основі процедуральних знань / В.О. Тімофєєв, О.М. Гуца, О.В. Пересада // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Х. : НТУ «ХПІ», 2017. – № 2 (1224). – С. 23–28. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2311 4738. doi: 10.20998/2413-3000.2017.1224.4

– Гуца О.М. Системи підтримки прийняття рішень в управлінні проектами, які засновано на якісних методах / О.М. Гуца, Д.Б. Єльчанінов, А.П. Порван, С.В. Якубовська // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Х. : НТУ «ХПІ», 2017. – № 3 (1225). – С. 82-88. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2311 4738. doi: 10.20998/2413-3000.2017.1225.15

Участь з доповідями у 8 конференціях.

Наукове керівництво 2 аспірантами. Керівництво науковою роботою студентів:

– 4 дипломні роботи;

–5 робіт на студентські конкурси.


Громадська діяльність 

Є відповідальним за підготовку студентів кафедри до участі у Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності «Економічна кібернетика»


Публікації

Автор понад 50 публікацій, у тому числі 4 монографій; Пат. 15213 А Україна, МПК G06F15/20. Процесор Петрі / Гуца О.М., Запорожцев С.Ю., Калінін Г.О., Маркін О.М., Матейченко В.В. (Україна); ХДТУРЕ. – № 93007088; Заявл. 21.12.93; Опубл. 30.06.97; Бюл. №3. – 4 с.