Ніна Григорівна Максимова

Ніна Григорівна Максимова
Старший науковий співробітник yауково-дослідного центру інтегрованих інформаційних ра-діоелектронних сис-тем та технологій

Освіта та кар’єра

В 1970 р. закінчила факультет обчислювальної техніки Харківського інституту радіоелектроніки за фахом інженер-електрик.

1970-1972 рр. інженер в  Науково-виробничому об’єднанні «Каскад».

З 1974 р. працює в ХНУРЕ.

2002 р. кандидат технічних наук в галузі радіоелектронних систем. Дисертацію захистила в ХНУРЕ.


Наукова діяльність

Науково-дослідна робота в галузі дистанційного зондування атмосфери .


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

1998–2010 рр. приймала участь у зарубіжних міжнародних конференціях.

1994–2018 рр. приймала участь в організації міжнародних конференцій по теорії та техніці антен (МКТТА) в Україні.


Громадська діяльність

З 1994 р. вчений секретар Української національної асоціації «Антени».


Публікації та патенти

Більше ніж 60 публікацій.