Ірина Сергіївна Творошенко

Ірина Сергіївна Творошенко
Доцент кафедри інформатики, кандидат технічних наук

Освіта та кар’єра

2002 р. – закінчила з відзнакою Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю «Інтелектуальні інтегровані системи» та отримала кваліфікацію інженер з комп’ютерних систем.

2002 р. – стажист-дослідник кафедри штучного інтелекту Харківського національного університету радіоелектроніки.

2010 р. – достроково захистила кандидатську дисертацію на тему: «Методи і моделі оперативного оцінювання станів складних об’єктів з використанням нечіткої логіки», спеціальність 05.13.23 – Системи та засоби штучного інтелекту.

2011 р. – старший викладач кафедри соціальної інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки.

2012 р. – підвищила кваліфікацію в МІПО НТУ «ХПІ» з дисципліни «Інтелектуальна власність».

2013 р. – підвищила кваліфікацію в ХНУРЕ під час навчання в школі-семінарі для молодих викладачів.

2013 р. – доцент кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

2014 р. – підвищила кваліфікацію в ТОВ «ТСТ ЕКСПЕРТ», а також в науково-виробничому центрі «Оцінка, землевпорядкування та кадастр» при ХНУМГ ім. О.М. Бекетова в сфері оцінки землі і нерухомого майна.

2014 р. – отримала кваліфікаційне свідоцтво оцінювача (Фонд державного майна України).

2015 р. – підвищила кваліфікацію в ТОВ «Інститут правових досліджень» в сфері землеустрою, формування і функціонування кадастру в сучасних умовах господарювання України.

2016 р. – підвищила кваліфікацію в державному підприємстві «Східне державне підприємство геодезії, картографії та геоінформатики» в сфері застосування геоінформаційних систем для створення цифрових моделей місцевості, електронних карт і планів, фотограмметричної обробки матеріалів аерофотозйомки, цифрової картографії та виготовлення тематичних карт.

2017 р. – підвищила кваліфікацію в Харківському національному аграрному університеті імені
В. В. Докучаєва в сфері застосування геоінформаційних систем в землевпорядкуванні та кадастр, а також використання автоматизованих земельно-кадастрових інформаційних систем та геоінформаційних технологій в оцінці нерухомості.

2018 р. – доцент кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки.


Освітня діяльність

Викладає магістрам та бакалаврам такі дисципліни:

 • «Інформаційний бізнес»,
 • «Об’єктно-орієнтоване моделювання, проектування та програмування»,
 • «Інтелектуальні інформаційні системи»,
 • «Проектування інформаційних систем».

Наукова діяльність

Брала участь як виконавець в держбюджетних науково-дослідних роботах по темах:

 • «Розробка математичного, інформаційно-лінгвістичного та програмного забезпечення розподілених мережевих інтелектуальних систем» (розроблена і розширена нечітка мережева модель на основі нечіткої інтервальної інтегрованої кольорової мережі Петрі),
 • «Розробка методів і моделей інтелектуальної обробки інформації та менеджменту знань у системах розподіленого штучного інтелекту» (розроблено новий метод багатоетапного просторово-розподіленого оперативного оцінювання станів складних об’єктів у стратегії нечіткого логічного виведення, розроблені інструментальні засоби вирішення прикладних задач, проведені експериментальні дослідження та визначена складність розробленого інструментального засобу),
 • «Еволюційні гібридні системи обчислювального інтелекту із змінною структурою для інтелектуального аналізу даних» (отримано подальший розвиток методу оперативної настройки функцій належності з використанням положень методу дихотомії, проведені експериментальні дослідження),
 • «Теоретичні основи геоінформаційного моделювання міського середовища та оцінки нерухомості» (результати наукової роботи оформлені у вигляді окремого підрозділу),
 • «Тенденції формування і розвитку міського середовища на сучасному етапі розвитку країни» (результати наукової роботи оформлені у вигляді окремого підрозділу),
 • «Створення просторових даних для нормативної грошової оцінки земель та міста Харкова» (результати наукової роботи оформлені у вигляді окремого підрозділу),
 • «Геодезичне, геоінформаційне, кадастрове забезпечення земельного адміністрування територій» (результати наукової роботи оформлені у вигляді окремого підрозділу).

Пріоритетний науковий напрям: застосування нечітких методів у штучному інтелекті.

Керівництво магістерськими та бакалаврськими атестаційними роботами.


Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Брала участь у міжнародних конференціях України, Польщі та Болгарії.


Громадська діяльність

З 2014 року заступник голови Вченої ради будівельного факультету Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

З 2017 року заступник голови Конкурсної комісії будівельного факультету Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.


Нагороди та премії

2012 р. – нагороджена почесною грамотою ХНУРЕ за багаторічну сумлінну працю з навчання і виховання студентської молоді та з нагоди Дня Університету-2012.

2014 р. – нагороджена грамотою ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за проявлену активність і позитивні результати по профорієнтаційній роботі.

2014 р. – нагороджена Харківською обласною адміністрацією дипломом стипендіата в області науки імені В.В. Свиридова (з інформатики та комп’ютерних наук) за значні досягнення в області науки.

2016 р. – нагороджена грамотою ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну і плідну громадську діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток кафедри та з нагоди п’ятдесятиріччя кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем.


Публікації та патенти

Має понад 120 наукових та навчально-методичних праць, основні із них: навчальний посібник,
5 монографій, 13 статей, 47 тез доповідей, 9 конспектів лекцій, 12 методичних вказівок.