Науково-дослідницька лабораторія “Метаінтелект”

Лабораторія займається науковими дослідженнями за напрямками:

  • Менеджмент знань, онтології, семантичні веб-технології, веб-сервіси;
  • розподілений штучний інтелект, інтелектуальні агенти;
  • розробка платформ колективної обізнаності;
  • викладання за результатами наукових досліджень.

Головні результати:

1. Спільна європейська програма з підприємництва в галузі інформаційних технологій (з 2006).

Короткий опис: курс бакалаврської підготовки «Комерціалізація інтелектуальних систем» викладається для спільних україно-французьких груп студентів (ХНУРЕ, кафедра ШІ, та ECAM-EPMI, ІТ факультет, Сержі-Понтуаз), які разом генерують інноваційні ідеї для студентських стартапів в галузі інформаційних технологій та розробляють бізнес-плани під керівництвом французьких та українських фахівців з інформаційних технологій та підприємництва (спосіб взаємодії – телеконференції, мова викладання і спілкування – англійська).

2. Проект Темпус “Національна система забезпечення якості і взаємної довіри в системі вищої освіти (TRUST)” № 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR (2011-2015) www.dovira.eu

– розробка та впровадження інструменту підтримки системи забезпечення якості вищої освіти http://portal.dovira.eu/

3. Проект НАТО № G5511 “Кібербезпека для інтелектуальних систем” (2018 – 2021) за фінансової підтримки програми Наука заради миру та безпеки фонду НАТО:

– розробка імунної системи для кібер-фізичних систем;

– розробка інтелектуальних гібридних моделей для раннього виявлення та запобігання кібер-загрозам та нападам в кібер-фізичних системах.


Керівник лабораторії – Ваган Якович Терзіян, д.т.н., професор, Марія Валентинівна Головянко, к.т.н., доцент

vagan.terziyan@nure.ua

Контакти: к. 388