Лабораторія інтелектуальних систем і технологій

Лабораторія займається науковими дослідженнями за напрямками:

 • інтелектуальна обробка інформації в великих базах слабо структурованих даних, режим on-line обробки в нестаціонарних, стохастичних, хаотичних умовах, подолання обмеження типу «прокляття розмірності»;
 • системи і методи обчислювального інтелекту в рамках інтелектуального аналізу даних (Data Mining), прогнозування, екстраполяція, побудова асоціативних правил, діагностика, класифікація, кластеризація;
 • інтелектуальний семантичний аналіз, аналіз неструктурованих даних в режимі реального часу (Data Stream), побудова та аналіз поведінкового профілю, інтелектуальний контекстний пошук;
 • візуальний темпоральний аналіз, відображення хронології подій, які відбулися, і часовий поділ, оперативне виявлення прихованих просторово-часових закономірностей між подіями, аналіз загального профілю (general profile analysis), порівняльний аналіз (comparative analysis), аналіз особливостей профілю (specific profile analysis).

Головні результати:

Розроблена унікальна інтелектуальна система аналізу кримінальної обстановки, яка об’єднала в єдиному просторі основні й найпередовіші методи і методики кримінального аналізу та аналітичного пошуку в реальному часі, що дозволяє значно підвищити ефективність і результативність розкриття злочинів по гарячих слідах і нерозкритих раніше злочинів.

RICAS дозволяє виконувати такі види аналізу:

 • аналіз кримінальної обстановки (crime pattern analysis),
 • аналіз загального профілю (general profile analysis),
 • аналіз конкретного розслідування (case analysis),
 • порівняльний аналіз (comparativ analysis),
 • аналіз групової злочинності (offender group analysis),
 • аналіз особливостей профілю (specific profile analysis),
 • аналіз розслідувань (investigation analysis).

Керівник лабораторії: Євгеній Володимирович Бодянський

д.т.н., професор, Дмитро Юрійович Узлов, к.т.н., асистент

yevgeniy.bodyanskiy@nure.ua

Контакти: к. 327