Науковий журнал «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості»

Реєстраційне свідоцтво серія КВ № 22696-12596 Р від 04 травня 2017 р.
Періодичність випуску: 4 номера на рік.
ISSN 2524-2296 (Online), ISSN 2522-9818 (Print)

Напрямки публікацій:

 • інформаційні технології і системи управління,
 • математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами та програмами,
 • енергетика і транспорт,
 • електроніка,
 • нанотехнології,
 • інформаційно-вимірювальні системи,
 • управління в економіко-екологічних системах,
 • організація і управління виробничими процесами,
 • сучасні технічні засоби,
 • комплекси і системи,
 • економіка підприємства,
 • проектний менеджмент,
 • маркетинг та інше.

Засновники журналу:

 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Державне підприємство «Південний державний проектно-конструкторський і науково-дослідний інститут авіаційної промисловості».

Журнал індексується у 22-x Міжнародних наукометричних базах, репозиторіях, бібліотеках, пошукових системах: DOAJ (Directory of Open Access Journals), Ulrich’s Periodicals Directory, WorldCat, OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe), Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Google Академія, Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD), Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), General Impact Factor (GIF), Academic Resource Index (ResearchBib), Scientific Indexing Services (SIS), Academic Keys, International Citation Index Of Journal Impact Factor & Indexing, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, EZB Electronic Journals Library, Cosmos Impact Factor, CiteFactor, Polska Bibliografia Naukowa, MIAR (Information Matrix for the Analysis of Journals), Бібліотека Лейпцігського університету (Бібліотека Альбертіна), Journal Factor, World Catalogue of Scientific Journals.

Журнал на платформі Наукова періодика України: http://journals.uran.ua/itssi

На всі опубліковані в журналі статті встановлюються цифрові ідентифікатори DOI.

Мова видання: англійська, українська, російська.

Валерій Васильович Семенець

Головний редактор

Валерій Васильович Семенець

Ректор, Голова вченої ради, Голова приймальної комісії, голова НМР, голова НТР, головний редактор журналів «АСУ та прилади автоматики» та «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», професор кафедри метрології та технічної експертизи, член спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор