Д.64.052.02

Спеціалізована вчена рада Д.64.052.02 затверджена наказом Міністерства освіти і науки України  від 10.05.2017 №693.

Шифр та назва спеціальності: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки); 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки);  05.13.12 – системи автоматизації проектних робіт.

Термін повноважень: 10.05.2017 р. – 31.12.2019 р.

Паспорт спеціальності 01.05.02 (фізико-математичні науки) Паспорт спеціальності 05.13.12
Володимир Валентинович Безкоровайний

Голова

Володимир Валентинович Безкоровайний

Професор кафедри системотехніки, голова спеціалізованої вченої ради, член НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», доктор технічних наук, професор