Ігор Шакирович Невлюдов

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки (КІТАМ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки, дійсний член Української технологічної академії.
Ігор Шакирович Невлюдов

+38 (057) 702 14 86

d_tapr@nure.ua
igor.nevliudov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-9837-2309
Scopus: 8572033200
Researcher ID: V-5986-2017
Research Gate
Google Scholar

Нагороди і премії

Заслужений діяч науки і техніки України (2013 р.), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки України (2014 р.); переможець (2000 р.), дипломант (2015 р.) обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Завідувач кафедри»; знак «Відмінник освіти України» (2001 р.), знак «За наукові досягнення» (2005 р.), обласна стипендія в галузі наук ім. Г.Ф. Проскури (2010 р.), має ще ряд знаків, медалей та інших нагород.

Освіта

До вступу до аспірантури 14 років працював у промисловості, посідаючи інженерні і керівні посади.
1985 р. – доктор технічних наук, наукова спеціальність 05.11.14 – технологія приладобудування.
1987 р. – професор кафедри технології та виробництва радіоапаратури.
На посаді завідувача кафедри КІТАМ працює з 1995 року.

Навчальна робота

Брав участь у розробці стандартів освіти напрямків Електронні апарати і Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління. Веде роботу з адаптації спеціальностей до європейських норм і стандартів освіти.
За безпосередньої участі І.Ш. Невлюдова були відкриті нові спеціальності і постійно ведеться робота з ліцензування та акредитації підготовки бакалаврів і магістрів наявних спеціальностей.
Лекційні курси: основи наукових досліджень і авторське право, технологія інформаційного забезпечення в технологічних системах, техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень, методи оптимізації виробництва, управління виробничими процесами.

Наукова робота

І.Ш. Невлюдов очолює наукову школу в галузі технології та автоматизації виробництва радіоелектронного приладобудування, в рамках якої було підготовлено 27 кандидатів і п’ять докторів технічних наук.
Під його керівництвом успішно виконуються наукові проекти за рахунок держбюджетного фінансування (з 2002 року донині всього 9 проектів).

Громадська і міжнародна діяльність

Академік Міжнародної (Україна, Росія, Білорусь) академії наук прикладної радіоелектроніки, Української технологічної академії, член двох спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій, член Наукової ради МОНУ (секція «Фізико-технічні проблеми матеріалознавства»).


Публікації та патенти

За результатами науково-дослідних робіт було всього опубліковано 530 наукових робіт, у тому числі отримано 12 патентів, 31 авторське свідоцтво. Він є автором (співавтором) 5 підручників, 22 навчальних посібників з грифом МОН, 10 монографій, серед яких за останній час:

  1. Methods and Models of Intellectual Decision-Making Support For Automatized Control of Flexible Integrated Manufacturing / I. Nyevlyudov, O. Tsymbal, A. Chochowski, V. Lisenko, V. Reshetiuk, D. Komarchuk, B. Kuliak - K.: Agrar Media Group, 2016. - 336 p.
  2. Автоматизоване управління технологічним процесом витягування мікроструктурованих оптичних волокон: монографія / Филипенко О.І., Невлюдов І.Ш., Пономарьова Г.В. - Харків: Бурун і К, 2015. – 132 с.
  3. Основи САПР: технічна підготовка виробництва: Навч. посібник / Невлюдов І.Ш., Андрусевич А.О., Євсєєв В.В., Мілютіна С.С. - Київ-58, пр. Космонавта Комарова, 1, 2014. – 360 с.
  1. Мікросистемна техніка та нанотехнології: монографія / Невлюдов І.Ш., Палагін В.А. - Киев, НАУ 2017. – 528 c.
  2. Nevliudov І. Development of MEMS construction connect devices with a self-test connections / І. Nevliudov, O. Filipenko, V. Palagin, I. Razumov-Friuzyk and others // Information and Telecommunication Sciences. - № 2 (2016) – c. 10-19
  3. Автоматизированный контроль шероховатости функциональной поверхности подложек приборов электронной техники: Навч. посібник / Невлюдов И.Ш., Андрусевич А.А., Омаров М.А., Перепелица И.Д. - Київ-58, пр. Космонавта Комарова, 1, 2014. – 156 с.