Правила приема

Абитуриент!

А ты знаешь, что:

 • если ты иногородний, то имеешь право на получение места в общежитии на период вступительной кампании,
 • если у тебя полное среднее общее образование, ты можешь:
  • подать документы на дневную форму обучения с 11  до 27 июля 2016 г.,
  • подать заявление в электронном (бумажном) виде, но не больше, чем на 5 специальностей в рамках одного университета,
  • указать приоритеты своего выбора,
  • сдать вступительные экзамены с 21 до 27 июля 2016 г. (при необходимости),
  • ознакомиться с рейтинговым списком 01 августа 2016 г. и принести оригиналы документов,
 • если у тебя диплом младшего специалиста, ты можешь:
  • подать документы на дневную форму обучения с 11 до 20 июля 2016 г.,
  • подать заявление не больше, чем на 5 специальностей в рамках одного университета,
  • сдать экзамен по специальности с 21 до 27 июля 2016 г.,
  • ознакомиться с рейтинговым списком 01 августа 2016 г.

Эта и другая информация содержится в Правилах приема, ознакомиться с полным текстом которых, а также с Приложениями к ним, можно по ссылкам, приведенным ниже.

Положение о приемной комиссии ХНУРЭ

Правила приема — 2016

 Приложение 1 — Перелік спеціальностей, ліцензовані обсяги, терміни навчання та вартість навчання (для контрактної форми)

Приложение 3 — Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)

Приложение 4 — Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання для здобуття ОКРспеціаліста, ступеня магістра

Приложение 5 — Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

Приложение 6 — Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей, на які під час участі у конкурсі може бути змінена вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ХНУРЕ

Приложение 7 — Таблиця відповідності середнього бала документу про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою в 200-бальну шкалу

Приложение 8 — Перелік секцій, на які при вступі до ХНУРЕ для навчання за ступенем бакалавра додатково зараховуються конкурсні бали

Приложение 9 — Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення і суспільну активність, які нараховуються при вступі на навчання для здобуття ОКР спеціаліста, ступеня магістра

Приложение 10 — Правила прийому до аспірантури ХНУРЕ

Приложение 11 — Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2016 році

cохранить эту страницу в PDF