Навчально-наукова лабораторія інтелектуальних програмно-апаратних систем (ІПАС)

Мета: дослідження сучасних інтелектуальних методів, моделей та засобів для створення програмно-апаратних систем з інтелектуальними функціями. Напрями досліджень: інтелектуальні системи виявлення структури та закономірностей в даних; інтелектуальні системи «medical data mining»; розробка інтелектуальних програмно-апаратних систем використання нечітких методів для паралелізації обробки даних.  Склад лабораторії:  д.т.н., проф., декан факультету комп’ютерних наук  Єрохін А.Л.; к.т.н., доц. каф. БМІ … Continue reading Навчально-наукова лабораторія інтелектуальних програмно-апаратних систем (ІПАС)