Міжнародна мережа випускників-підприємців (EANET)

Проект EANET
Міжнародний проект “Entrepreneur Alumni Network” 544521-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES «Міжнародна мережа випускників-підприємців». Скорочена назва проекту: EANET.
Координатор проекту – Університет прикладних наук м. Амстердам, Нідерланди.

Мета та завдання проекту
Створення мережі підприємців-випускників на базі 11 вузів в Україні, Молдові та Грузії, для підтримки та розвитку підприємництва серед студентів, вчених і випускників університетів з метою розширення підприємницької інфраструктури в Грузії, Молдові та Україні.
В рамках проекту планується проведення заходів, спрямованих на залучення випускників-підприємців до Міжнародної мережі, яка сприятиме зміцненню кооперації між студентами та представниками малого і середнього бізнесу з метою створення міжнародних старт-ап проектів.

Завдання проекту:
• Створення асоціацій підприємців в університетах-партнерах.
• Створення міжнародних підприємницьких мереж серед університетів, експертів, зовнішніх партнерів по співпраці, компаній і підприємців..
• Сприяння працевлаштуванню випускників та надання підтримки молодим фахівцям шляхом проведення міжнародних стажувань та створення нових робочих місць..

Партнерство
1. Університет прикладних наук м. Амстердам, Нідерланди
2. Своболний університет Берліна, Німеччина
3. Університет Александру Іоан Куза, Румунія
4. Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Україна
5. Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна
6. Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
7. Університет «КРОК», Україна
8. Економічна академія Молдови
9. Державний університет Алеку Руссо, Молдова
10. Державний університет “Б.П.Наздеу”, Молдова
11. Ілля державний університет, Грузія
12. Грузинський технічний університет, Грузія
13. Університет Кутаїсі, Грузія
14. Консалтингова компанія в галузі вищої освіти «CHE Consult GmbH», Німеччина
Координатор проекту від України: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

https://erasmusplus.org.ua/en/projects/tempus-iv/1018-entrepreneur-alumni-network.html

http://ealumni.univer.kharkov.ua