Науково-навчальна лабораторія «Сучасних технологій аналізу даних»

Науково-дослідна лабораторія програмного забезпечення автоматизованих систем створена у 1993 р.  Сучасну назву науково-навчальна лабораторія «Сучасних технологій аналізу даних» отримала, відповідно до рішення засідання кафедри ПІ від 01 вересня 2020 року.

Лабораторія проводить наукові дослідження в галузі інтелектуального аналізу даних,  штучного інтелекту, математичного моделювання інтелектуальних процесів, Big Data,  Data Science та розробку інтелектуальних програмних систем.


Зв’язок з освiтнiм процесом

Лабораторія «Сучасних технологій аналізу даних» № 240 входить до складу кафедри програмної інженерії.

Кафедра програмної інженерії готує студентів за трьома ступенями вищої освіти: бакалаврів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» (освітня програмою «Програмна інженерія»); магістрів за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення» (за програмами «Інженерія програмного забезпечення» та «Програмне забезпечення систем»); докторів філософії – за спеціальністю 121 «Інженерія програмного забезпечення». Навчальні плани узгоджено з міжнародними стандартами підготовки програмістів.


Проекти лабораторії


Наукові семінари

В рамках лабораторії проводяться наукові семінари з напрямку Data Science.


Результати публікаційної роботи відображено у профілях співробітників у наукометричних базах.

 

Зоя Володимирівна Дудар

Керівник лабораторії

Зоя Володимирівна Дудар

Завідувач кафедри програмної інженерії, член вченої ради, член Президії НМР, заступник голови секції 3 НМР, член НТР, кандидат технічних наук, професор

Контакти

Кімната № 240

zoia.dudar@nure.ua

Сайт лабораторії