SCImago Institutions Rankings

Позиції ХНУРЕ у рейтингу SCImago (вкладка SCImago).


 

SCImago Institutions Rankings


Сторінка ХНУРЕ у SCIMago


SCImago Institutions Rankings – наукометричний рейтинг. Відмінність полягає у використанні базі даних – Scopus. SCIMago є рейтингом наукових організацій, а не тільки ЗВО. Єдине обмеження на входження в даний рейтинг – мати не менше 100 публікацій будь-якого типу, що індексуються Scopus за 5 років, що передують року публікації рейтингу. Наприклад, для рейтингу 2020 г. 5 річний період становить 2015-2019 рр.


Методологія (https://www.scimagoir.com/methodology.php)

SCImago SIR оцінює наукові організації за 17 індикаторами, які, як і в випадку з Leiden Ranking, не зводяться в таблицю. Сайт проекту дозволяє генерувати звіти по країнах і окремим індикаторам. За замовчуванням дається таблиця, в якій об’єкти наведені в порядку убування за індикатором O (загальна кількість публікацій).

SIR аналізує наукові та науково-дослідні установи за композитним індикатором, який поєднує в собі три різних набори показників, заснованих на дослідницькій діяльності, інноваційних заходах і громадському впливу, який вимірюється через видимість у веб.


Індикатори і опис

SCImago Institutions Rankings

Research

 1. NI. Normalized Impact – Індикатор показує цитованість організації по відношенні до середнього світового значення. Наприклад, значення 0,8 означає, що організація не дотягує 20% до середньосвітового рівня.
 2. Ewl. Excellence with Leadership – Частка публікацій, в яких автор даного ЗВО є першим автором в списку авторів.
 3. O. Outputs – Кількість публікацій, індексованих в Scopus.
 4. Lead. Scientific Leadership – Кількість публікацій, в яких відповідний автор належить до даного ЗВО.
 5. Not Own Journals Output (NotOJ) – Кількість публікацій науковців університету не у власних журналах. Індикатор додано у 2019 році.
 6. Own Journals (OJ) –  Кількість журналів, виданих установою (видавничі послуги).  Індикатор додано у 2019 році.
 7. Exc. Excellence Rate – Індикатор визначає частку публікацій організації, що входять в топ 10% найбільш цитованих публікацій за відповідними предметними областями.
 8. Q1. High Quality Publications – Частка журналів, опублікованих в першому квартилі (топ 25%) за відповідними предметними галузями.
 9. IC. International Collaboration – Частка публікацій у співавторстві з зарубіжними організаціями.
 10. Open Access (OA) – Відсоток документів, опублікованих у журналах відкритого доступу або індексованих у базі даних Unpaywall. Індикатор додано у 2019 році.
 11. Scientific Talent Pool (STP) – Загальна кількість різних авторів з установи в загальному обсязі публікації цього закладу протягом певного періоду часу.

Innovation:

 1. Innovative Knowledge (IK) – Кількість  наукових публікацій з установи, цитованих в патентах. Based on PATSTAT (http://www.epo.org) (Moya-Anegón and Chinchilla-Rodríguez, 2015).
 2. Technological Impact (TI) – відсоток наукових публікацій, наведених у патентах. Based on PATSTAT (http://www.epo.org) (Moya-Anegón and Chinchilla-Rodríguez, 2015).
 3. Patents (PT): кількість патентних заявок. Based on PATSTAT (http://www.epo.org).

Societal impact:

 1.  Altmetrics (AM) – Індикатор альтметрії розрахований на 10% документів установ (кращі документи щодо нормованої вартості впливу). Індикатор додано у 2019 році. Цей індикатор має дві складові:

o  PlumX Metrics (вага: 70%) – Кількість документів, які мають більше ніж одну згадку в PlumX Metrics (https://plumanalytics.com). Розглядаються згадки в Twitter, Facebook, блогах, новинах і коментарях (Reddit, Slideshare, Vimeo або YouTube)

o  Mendeley (вага: 30%) – Кількість документів, у яких більше одного читача у Mendeley (https://www.mendeley.com).

2. Number of Backlinks (BN) – Кількість мереж (підмереж), з яких надходять вхідні посилання на веб-сайт установи. Дані, витягнуті з бази даних ahrefs (https://ahrefs.com).

3.Web size (WS) – Кількість сторінок, пов’язаних із URL-адресою установи відповідно до Google (https://www.google.com) (Aguillo et al., 2010).


Перспективи входження

Поряд з Leiden Ranking, в SCImago не можна подати заявку. Якщо ЗВО задовольняє єдиному обмеженню на входження, він автоматично включається в даний рейтинг.


У 2021 році у рейтингу SCImago брали участь 60 установ з України, в тому числі 39  українських закладів вищої освіти.

Рейтинг Scimago 2021

Рейтинг Scimago 2020

Рейтинг Scimago 2019

Рейтинг Scimago 2018

Рейтинг Scimago 2017