Підсумки проведення конференції

10-14 вересня 2018 р. в курортній зоні Коблево було проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами (ММП-2018)».

Коблево один з найбільших чорноморських курортів в Україні, розташований в Миколаївській області поруч з Тилігульського лиманом, відомим як пташине царство. На узбережжі, засадженому рукотворним сосновим лісом, на багато кілометрів розтягнулися піщані пляжі. Протягом декількох днів учасники конференції поєднували напружен­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­у роботу і найчистіше повітря, наповнене запахами моря і степових трав, морські і лиманські купання, повітряні та сонячні ванни.

Ініціаторами й організаторами конференції виступили: Міністерство освіти і науки України; Харківський національний університет радіоелектроніки; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Харківський науково-дослідний інститут технології машинобудування; Південний державний проектно-конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості; Громадська академія наук (м. Лодзь, Польща).

Цього року конференція була присвячена 80-річчю професора кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Павла Миколайовича Коюди.

Доповіді програми конференції обговорювалися на 5 секціях:

  • економіко-математичне моделювання організаційно-економічних систем;
  • інформаційні технології в бізнесі, економіці та управлінні проектами;
  • управління інноваційним розвитком підприємств;
  • управління проектами і програмами;
  • економічна безпека.

У роботі конференції взяли участь представники 23 ЗВО та підприємств, опубліковано 50 тез доповідей.

За підсумками доповідей на конференції надруковано збірку наукових праць та колективну монографію.

Монографія Праці міжнародної науково-практичної конференції