Науково-навчальний дослідний центр “Математичне моделювання”

Центр було утворено з метою розвитку фундаментальних та прикладних досліджень у галузі нових інформаційних технологій, математичного моделювання, інформатизації та автоматизації навчального процесу, штучного інтелекту, для сприяння найбільш ефективному використанню науково-педагогічного потенціалу університету, покращенню підготовки студентів та наукових кадрів: аспірантів, докторантів, наукових працівників та викладачів.

Завданням центру є:

  • здійснення науково-дослідних робіт у галузі розробки моделей та методів побудови логічних мереж для створення на їх засадах нових ЕОМ паралельної дії, методів, що дозволять збільшити швидкість обробки інформації;
  • підготовка та видання монографій, статей та доповідей, учбових посібників та методичних вказівок, наукової роботи шляхом залучення студентів до наукових досліджень в галузі розробки нових інформаційних технологій, підготовки спільних із студентами наукових публікацій, доповідей, експонатів до виставок, підготовка висококваліфікованих кадрів – кандидатів та докторів наук;
  • обмін досвідом роботи у вітчизняних та зарубіжних науково-дослідних та учбових установах, університетах, лабораторіях.

Центр здійснює різноманітні види науково-дослідної та педагогічної діяльності, міжнародне наукове співробітництво, підготовку кадрів тощо, в галузі моделювання та створення інтелектуальних автоматизованих навчаючих систем і систем штучного інтелекту (розробка математичних моделей, методів, алгоритмів та програмних систем з обробки природно мовної інформації); обмін досвідом роботи в зарубіжних науково-дослідних організаціях, університетах, лабораторіях шляхом участі в роботі науково-технічних конференцій, семінарів, виставок з метою узагальнення інформації та підвищення рівня проведення науково-дослідних робіт.


Керівник лабораторії – Григорій Григорович Четвериков

grigorij.chetverykov@nure.ua

Контакти: Корпус «А», кімн. № 127

+38 (057) 702-14-77