Кафедра мовної підготовки (МП)

Кафедра мовної підготовки була створена 1992 р. Перший завідувач кафедри – кандидат філологічних наук професор Л. К. Філатов (1992-2007 рр.) З 2007 р. дотепер кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Т. І. Дементьєва.

Основні функції кафедри:

  • навчання іноземних громадян української (російської) мови як іноземної з метою підготовки до вступу до ЗВО України;
  • здійснення мовної підготовки іноземних студентів базових напрямів  та аспірантів протягом усього періоду навчання в ХНУРЕ відповідно до чинних навчальних планів і програм;
  • організація, координація та проведення виховної роботи з іноземними студентами, ознайомлення з традиціями й нормами українського способу життя;
  • підготовка й проведення міжнародних наукових конференцій і семінарів, круглих столів, обмін досвідом між кафедрами провідних європейських університетів.

На кафедрі зібраний професійний колектив з багаторічним досвідом роботи з іноземними студентами та слухачами. Велика увага в роботі кафедри приділяється підвищенню кваліфікації науково-педагогічних кадрів, навчанню молодих фахівців, залученню їх до наукової роботи. Авторськими колективами розробляються та видаються навчальні посібники, рекомендації з урахуванням новітніх тенденцій у методиці викладання української (російської) мови як іноземної.

Тетяна Іванівна Дементьєва

Завідувач кафедри

Тетяна Іванівна Дементьєва

Завідувач кафедри мовної підготовки, член НМР, кандидат педагогічних наук, доцент

Контакти

Корпус «К», 4 поверх,

каб. 411

+38 (057) 702-14-11
d_lt@nure.ua

langtrain.nure.ua