Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства

Підготовче відділення для іноземців та осіб без громадянства – навчально-методичний підрозділ Харківського національного університету радіоелектроніки, що  здійснює підготовку іноземних громадян до вступу до ХНУРЕ та інших закладів вищої освіти України.

Напрями підготовки – іженерно-технічний та медико-біологічний.

Термін навчання – 10, 8, 6 місяців.

Мова навчання  – українська (російська), англійська.

Підготовка ведеться з таких дисциплін – українська (російська)/англійська мова, математика, фізика, інформатика, біологія, хімія.

Прийом документів здійснюється протягом року

Початок занять – одразу після формування груп.

Слухачі, що успішно завершили навчання на Підготовчому відділенні для іноземців та  осіб без громадянства, отримують Свідоцтво встановленого зразку.

Зі слухачами Підготовчого відділення проводиться профорієнтаційна робота, вони відвідують кафедри та лабораторії Університету, регулярно відбувається перегляд відеоматеріалів про освітні програми ХНУРЕ, у тому числі іноземною мовою, перед слухачами виступають провідні фахівці, які презентують основні напрями підготовки Університету.

Василь Миколайович Явтушенко

Завідувач підготовчого відділення

Василь Миколайович Явтушенко

Завідувач підготовчого відділення для іноземних громадян, член НМР, член вченої ради, доцент кафедри українознавства (за сумісництвом), кандидат філологічних наук, доцент

Контакти

Корпус «К», 3 поверх,
к. 306 – 308

+38 (057) 702-14-17

f_fct@nure.ua