Навчально-наукова лабораторія “Фізичних основ, технологій побудови та забезпечення безпеки бездротових інформаційних систем” (ННЛ ФОТБС)

З метою розвитку інформаційної інфраструктури ХНУРЕ, збільшення наукового потенціалу в області бездротових технологій та кібербезпеки, а також для підвищення прикладної складової навчального процесу, наказом по університету, 09.06.2017 року створено навчально-наукову лабораторію «Фізичних основ, технологій побудови та забезпечення безпеки бездротових інформаційних систем».

Лабораторія створена за ініціативою ТОВ «ОН ЕЙР ВС» та за підтримки Smart Netwokr Group – дистриб’ютора інноваційних технологій бездротової передачі даних компанії Ruckus Wireless для об’єднання освітньої, дослідницької та комерційної діяльності, а також для підготовки фахівців в області інформаційно-комунікаційних технологій.

Напрямки діяльності: 

 • лекції, практичні, самостійні та факультативні заняття, лабораторні роботи в рамках навчального процесу;
 • семінари, присвячені новим можливостям обладнання Ruckus Wireless та систем інформаційної безпеки;
 • наукові конференції та семінари, присвячені актуальним напрямкам досліджень, залучення студентів до науково-дослідної роботи;
 • виконання та успішний захист курсових, дипломних та дисертаційних робіт на базі та за тематикою Лабораторії.

Наукова та дослідницька діяльність може бути реалізована в наступних напрямках: 

 • виконання ініціативних та дослідницьких проектів;
 • участь в конференціях;
 • публікації статей, патентування винаходів;
 • взаємодія з академічними та дослідницькими інститутами;
 • проведення наукових експертиз;
 • розвиток лабораторної бази.

Діяльність лабораторії стосується наступних галузь знань:

 • електродинаміка бездротових систем зв’язку (антенні пристрої, СВЧ кола);
 • цифрова обробка сигналів;
 • технології передачі інформації;
 • електромагнітна сумісність;
 • мережеві технології;
 • інноваційне підприємництво.

Цільовою аудиторією лабораторії є:

 • студенти 3-5 курсів;
 • представники замовників обладнання;
 • системні інтегратори.
Олексій Олександрович Стрельницький

Науковий керівник

Олексій Олександрович Стрельницький

Доцент кафедри комп’ютерної радіоінженерії та систем технічного захисту інформації; заступник голови секції 5 НМР; член НТР; науковий керівник ННЛ "ФОТБС"; Експерт Експертної ради МОН з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних розробок молодих вчених; Член експертно-аналітичної групи з питань ІТ в ХНУРЕ; Відповідальна особа з обліку, впровадження та використання ПЗ в ХНУРЕ; кандидат технічних наук; доцент

Контакти

Гіпровуз, 4 поверх, кімн. 415иг

Науковий керівник +38 (067) 325-51-77

wise_lab@nure.ua

https://ruckus-lab.com/