Науково-дослідна і навчальна лабораторія «Інформаційні технології в системах навчання і машинного зору»

НДНЛ «ІТСНМЗ» створена в складі науково-дослідної частини Харківського національного університету радіоелектроніки при науково-навчальному дослідному центрі “Математичного моделювання” в 2005 році.

Напрями досліджень:

 • системи комп’ютерного зору
 • медичні та діагностичні автоматизовані системи
 • біометричні інформаційні системи
 • аналіз сцен і побудова 3D моделей
 • методології розробки, технології інтеграції та інтелектуального аналізу даних в корпоративних інформаційних системах
 • знання-орієнтовані технології класифікації, діагностики та прогнозування ситуацій
 • інтелектуальні системи безпеки
 • інтегровані системи комп’ютерного тестування знань і навчання

Наукові семінари:

В рамках лабораторії проводяться дисципліни «Інформаційні технологій в системах машинного зору», «Системи машинної обробки візуальної інформації», «Чисельні методи та високотехнологічні обчислення», «Комп’ютерна дискретна математика», «Мультимедіа системи».

Сфери діяльності:

– Розробка (вдосконалення) роботизованих маніпуляційних систем шляхом впровадження керованого зором управління.

– Розробка мобільних робототехнічних систем з керуванням зору.

– Розробка систем прийняття рішень на основі аналізу візуальної інформації -навколишнього робочого простору для роботизованого застосування.

– Розробка мехатронних систем для 3D-друку з візуальним моніторингом.

– Розробка апаратного та програмного забезпечення для промислових застосувань інструментів Інтернет- речей.

– Розробка апаратного та програмного забезпечення для додатків розумного дому (Internet of Things).

– Розробка мобільного програмного забезпечення для фітнесу

Проєкти:

 • Госп/договірна тема: «Розробка підсистеми аналізу зображень» (2007)
 • Госп/договірна тема: «Дослідження та аналіз сучасних методів оцінки АХЧ, якості реєстрації та інтерполяції електрокардіосигнал» (2007)
 • Грант МОН «Створення та впровадження у навчальний процес комплексу програм поточного та підсумкового контролю знань та оцінювання якості тестових завдань» (2009-2010)
 • Стажування за бюджетною програмою МОН 2201250 «Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном» в Дрезденському технічному університеті, м. Дрезден, Федеративна Республіка Німеччина. Завдання стажування: проведення наукових досліджень у галузі інформаційних технологій в системах обробки, аналізу сцен та класифікації подій та підготовка пропозиції до проекту програми FP7 (2013-2014)
 • Науково-дослідна (фундаментальна) тема №246 “Моделі і методи грануляції та інтерпретації багатовимірних даних”, Розділ №246-3 “Дослідження та розробка методів розпізнавання та аналізу графічних сцен” № ДР0110U002636 (2010 -2012)
 • TEMPUS проєкт: «Інноваційна гібридна стратегія ІТ-аутсорсингового партнерства з підприємствами» 530319-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPHES (2012-2016)
 • Науково-дослідна (фундаментальна) тема № 272, Розділ №272-2: «Дослідження та розробка методів та моделей виділення, обробки та класифікації візуальної інформації», № ДР0113U000357 (2013-2015)
 • г/договір на надання послуг № 19-09 «Розробка дизайну сайту «Axicon»» від 02.09.2019 р.
 • Подача заявки на грант ERASMUS+ KA2 N609704-EPP-1-2019-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP, пов’язаний з розробкою нових навчальних планів і нової спеціалізації
 • Подача заявки на грант EO Business Incubators, Mobile Vision Platform for healthcare
Наталія Валентинівна Білоус

Завідуюча лабораторією

Наталія Валентинівна Білоус

Професор кафедри програмної інженерії, кандидат технічних наук, доцент, директор (на громадських засадах) навчального науково-виробничого центру аутсорсингу (УНПЦ). Лауреат державної премії в галузі науки і техніки

Контакти

https://itlcvs.wordpress.com

Кімн. 509

+38 (067) 919-06-76