К.64.052.05

Спеціалізована вчена рада К.64.052.05 затверджена наказом № 1714 від 12.12.2017 р.

Шифр та назва спеціальності: 05.11.17 – медичні та біологічні прилади та системи (технічні науки); 05.13.21 – системи захисту інформації (технічні науки).

Термін повноважень: до 15.05.2021 (наказ МОН №946 від 22.07.2020)

 

Паспорт спеціальності 05.11.17 Паспорт спеціальності 05.13.21
Геннадій Зайдулович Халімов

Голова

Геннадій Зайдулович Халімов

Завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій, голова спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, доктор технічних наук, професор