Порядок подання документів на вступ до магістратури

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ

Пам’ятка щодо вступу до ХНУРЕ на освітній ступінь «Магістр»:

Крок 1. Зареєструватися для складання ЄВІ з іноземної мови. Для вступу на спеціальності 051, 073 зареєструватися також на ЄФВВ.

Реєстрація відбуватиметься в ХНУРЕ з 26 квітня до 18.00 17 травня 2022 року.

Крок 2. Скласти ЄВІ з іноземної мови – 22 червня.

Для вступу на спеціальності 051, 073 скласти ЄФВВ, що містить дві частини: тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК), який відбудеться 20 червня, а також предметний тест. Дати проведення предметних тестів: економіка та міжнародна економіка – 24 червня (051 “Економіка”);

управління та адміністрування – 1 липня (073 “Менеджмент”).

Крок 3. Зареєструвати електронний кабінет:

для вступників, які склали ЄВІ у 2020 та 2021 роках – з 01 липня;

для вступників, які склали ЄВІ у 2022 році – з  13 липня.

Крок 4. Подати електронні заяви на вступ – з 15 липня до 18.00 22 липня.

Крок 5. Скласти фахові вступні випробування – з 18 по 30 липня.

Крок 6. Подивитись рейтингові списки рекомендованих до зарахування за державним замовленням – 02 серпня.

Для конкурсного відбору осіб під час прийому на навчання для здобуття ступеня магістра використовується сума балів:

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів),
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів),
Вагові коефіцієнти: К1=0,25;К2=0,75.

Крок 7. Принести повний комплект документів особисто до відповідного деканату для виконання вимог до зарахування на місця за державним замовленням – до 18.00 8 серпня 2022 року:

 1. Паспорт – 2 копії.

2. Документ державного зразка про раніше здобуту освіту, на підставі якого здійснюється вступ, додаток до нього (оригінал + 2 копії).

3. Екзаменаційний листок з ЄВІ + 2 копії, та роздрукований результат ЄВІ (для 051 та 073 спеціальностей – екзаменаційні листки та результати ЕФВВ).

4. Оригінал і 1 копія військового квитка або приписного свідоцтва.

5.Копія довідки про ідентифікаційний код – 2 шт.

6. 6 кольорових фотокарток 3х4 см.

7. ДОГОВІР на навчання – 2 прим.  (завантажте, роздрукуйте та заповніть) https://nure.ua/wp-content/uploads/2020/Admission_Board/dogovir_na_navchannja.pdf

Крок 8. Наказ про зарахування на бюджет – 9 серпня.

Для контрактників:

Строк закінчення виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних та/aбо юридичних осіб – до 12.00 29 серпня.

Зарахування на контракт – з 9 серпня по 30 серпня.