Порядок подання документів на вступ на базі диплома молодшого спеціаліста

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ВСТУП НА ОСНОВІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Під час прийому на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за скороченими термінами підготовки бакалавра вступники можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності з переліку 124, 151, 152, 153, 163, 171, 172, 173, 186.  При цьому обсяг розходжень в дисциплінах, як правило, не може перевищувати 20 кредитів, про що під час прийому заяви на вступ письмово вказується на звороті заяви вступника заступником декана того факультету, на який подає заяву вступник, та засвідчується підписом декана.

Крок 1. Подати заяву і документи з 10 по 22 липня

Документи необхідно подавати в паперовому вигляді.

Комплект документів:

 1. Заява, підписана у відповідному деканаті. Для кожної спеціальності і позиції необхідна окрема заява;
 2. Паспорт громадянина України та 2 копії паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з відміткою про останнє місце прописки або довідки про реєстрацію);
 3. Військовий квиток або посвідчення про приписку та копія – 1 прим.;
 4. Копія довідки про ідентифікаційний код – 2 прим.;
 5. Атестат про повну загальну середню освіту та копії – 2 прим., завіряється в Приймальній комісії;
 6. Додаток до атестата з оцінками і копії – 2 прим., Завіряється в Приймальній комісії;
 7. Диплом молодшого спеціаліста та копії – 2 прим., Завіряється в Приймальній комісії;
 8. Додаток до диплома молодшого спеціаліста та копії – 2 прим., Завіряється в Приймальній комісії;
 9. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури (для вступників для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 та галузі знань 07) та копія – 2 прим.;
 10. Довідка з середнім балом диплома – оформляється при подачі документів в ХНУРЕ;
 11. 6 кольорових фотокарток 3х4 см;
 12. Медична довідка за формою 086-о (копія завіряється у медпрацівника ХНУРЕ при подачі документів);
 13. Анкета для цифрової фотографії (оформляється при подачі документів в ХНУРЕ).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються!

Крок 2. Скласти фахові випробування з 23 по 30 липня (для вступників на спеціальності 051 та 073 вступ здійснюється на основі: результату ЗНО з української мови та літератури та фахового вступного випробування)

Перелік тем з вищої математики

 1. Метод координат. Лінії і їх рівняння.
 2. Пряма лінія.
 3. Елементарна теорія ліній другого порядку.
 4. Матриці, визначники і системи лінійних рівнянь.
 5. Елементи векторної алгебри.
 6. Поверхні і лінії. Їх рівняння.
 7. Поверхні другого порядку.
 8. Змінна величина та функція.
 9. Теорія границь.
 10. Похідна і диференціал.
 11. Диференціальне числення.
 12. Визначений інтеграл.
 13. Невизначений інтеграл. Інтегральне числення.
 14. Елементи функції комплексної змінної.

Перелік тем з інформатики

 1. Розв’язання задач з простою змінною мовою C++.
 2. Застосування циклів, умовних операторів.
 3. Розв’язання задач з використанням масивів мовою C++.
 4. Розв’язання задач з використанням двомірних масивів мовою C++.
 5. Робота зі структурами мовою C++.
 6. Робота з функціями мовою C++.

Розклад іспитів буде викладено додатково.

Крок 3. Дочекатися рейтингового списку 31 липня

Рейтинговий список вступників буде оприлюднений 31 липня із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

Крок 4. Принести оригінали документів

Після оприлюднення списку необхідно принести оригінали документів до 18-00 години 1 серпня, тим самим виконавши вимоги до зарахування за державним замовленням.

Зарахування вступників за державним замовленням – 2 серпня.

Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних/юридичних осіб за денною формою навчання закінчується 29 серпня, за заочною формою навчання – 6 вересня.

Зарахування вступників за кошти фізичних/юридичних осіб за денною формою навчання  відбудеться 30 серпня, за заочною формою навчання  – 14 вересня.