Порядок подання документів на вступ до магістратури

Крок 1. Подати заяву і документи з 1 липня по 27 липня

Документи необхідно подавати в паперовому вигляді.

Комплект документів:

  1. Заява.
  2. Паспорт – 2 копії (1, 2 сторінки та сторінка з відміткою про останнє місце реєстрації).
  3. Документ державного зразка про раніше здобуту освіту, на підставі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал + копія).
  4. Оригінал і 1 копія військового квитка або приписного свідоцтва.
  5. Копія довідки про ідентифікаційний код – 2 шт.
  6. 6 кольорових фотокарток 3х4 см.
  7. Медична довідка за формою 086.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються!

Крок 2. Скласти вступні екзамени та фахові випробування з 2 по 31  липня

Для конкурсного відбору осіб під час прийому на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра/спеціаліста використовується сума балів (крім вступників на спеціальності 051,073,121,122,123,124,125):

одержаних під час складання фахового випробування за 100-бальною шкалою;

під час складання вступного екзамену з іноземної мови за 100-бальною шкалою;

середнього балу за 100-бальною шкалою додатку до диплому бакалавра/спеціаліста (додатків до дипломів бакалавра і спеціаліста для тих, хто одержав ступеневу освіту) з округленням до сотих частин бала і урахуванням усіх оцінок, вказаних у додатку;

додаткові бали.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із кожного вступного випробування становить не менше 60.

В разі вступу на основі ступеня бакалавра, освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня магістра, здобутого за спеціальністю, яка не відповідає таблиці співставлення Переліку 2006, Переліку 2010 і Переліку 2015, вступник здає додаткове фахове вступне випробування, яке оцінюються за двобальною системою «склав», «не склав».

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання при одержанні оцінки «склав» із додаткового фахового вступного випробування.

Крок 3. Дочекатися рейтингового списку 5 серпня

Конкурсний відбір осіб під час прийому на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється з врахуванням пріоритетів, які вступник власноруч вказує на кожній заяві на вступ, при цьому пріоритет з номером 1 відповідає найвищому ступеню пріоритетності.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Рейтинговий список вступників буде оприлюднений 10 серпня із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення.

Крок 4. Принести оригінали документів

У період з 5 серпня (після оприлюднення списку) до 10 серпня  необхідно принести оригінали документів, тим самим виконавши вимоги до зарахування за державним замовленням.

Зарахування вступників за державним замовленням – 11 серпня.

Виконання вимог до зарахування на місця за кошти фізичних/юридичних осіб закінчується 29серпня о 12.00.

Зарахування вступників за кошти фізичних/юридичних осіб  – 29 серпня.

Порядок подання документів на вступ до магістратури

Перелік спеціальностей та вступних випробувань Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення і суспільну активність