Освітня програма Мобільні мережі зв’язку

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих професіоналів, які володіють системою теоретичних і практичних знань та вмінь, навичок та інших компетентностей у галузі мереж мобільного зв’язку, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, вміють формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі у своїй професійній діяльності, що полягає в створенні умов та засобів для обробки, зберігання й обміну інформацією на відстані з використанням мереж мобільного зв’язку різних поколінь, вміють використовувати фундаментальні та спеціальні прикладні методи, що дає можливість ефективно виконувати завдання інноваційного характеру у своїй професійної діяльності.

У межах освітньої програми вивчаються наступні основні навчальні дисципліни:

– «Глобальна інформаційна інфраструктура»;

– «Планування та проектування інформаційних мереж»;

– «Конвергентні сервісні платформи мереж наступного покоління»;

– «Бездротові сенсорні мережі»;

– «Мережі мобільного зв’язку 4-го та 5-го поколінь»;

– «Експлуатація мереж 4G/5G»;

– «Технології мереж мобільного зв’язку наступних поколінь»;

– «Методи обробки мультимедійної інформації»;

– «Інформаційна безпека мереж мобільного зв’язку»;

– «Інтернет речей та смарт-девайси»;

– «Телекомунікаційні та інформаційні мережі».

На кафедрі інформаційно-мережної інженерії у 2018 році була відкрита «Телекомунікаційна лабораторія lifecell lab за підтримки Ericsson».

Випускник за освітньою програмою «МЕРЕЖІ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ» може працювати: спеціалістом з розробки захищеного програмного забезпечення на С / C++ / C# / JAVA / Python; адміністратором системи; інженером з комп’ютерних систем; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; науковим співробітником (електроніка, телекомунікації); інженером електрозв’язку; інженером антено-щоглових споруд; інженером мережі стільникового зв’язку.

Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Інформаційні мережі зв’язку» Навчальний план (ОНП, 2018) Освітньо-наукова програма «Інформаційні мережі зв’язку»