Освітня програма Медіаінженерія

Освітня програма спрямована на поглиблене вивчення радіоелектронних, інформаційно-комунікаційних технологій, техніки і програмного забезпечення для медіавиробництва, а саме – для створення, обробки, передачі аудіо- та візуальної продукції та технічного супроводу в процесі медіавиробництва.

Особливістю програми є вивчення принципів створення і практичного застосування сучасного радіоелектронного устаткування і програмного забезпечення для вирішення різних завдань в галузі медіа. Нашим студентам викладаються наступні напрямки:

– методи, апаратні і програмні засоби запису, обробки, стиснення, кодування і передачі звукової та відеоінформації,

– технологи і засоби отримання, обробки, стиснення, кодування і передачі графічної і відеоінформації,

– стандарти і технології передачі медіаінформації по мобільним Інтернет-каналах, використання технологій 4G і 5G при організації прямих трансляцій;

– бази даних, хмарні технології та їх використання при доступі до медіаконтенту;

– створення апаратних засобів і програмного забезпечення для 3D і віртуальної реальності.

Відмінність програми від інших –професійно-практична орієнтованість на підготовку технічних фахівців з медіа.

Ми вчимо не тільки розробляти системи, апаратні і програмні засоби для створення медіа, а й вирішувати технічні завдання, пов’язані зі звукозаписом, відеозйомкою, відеомонтажем, створенням і візуалізацією мультимедійних об’єктів, відео- і кінопоказом, технічною організацією і підтримкою концертів та масових заходів, технічною організацією аудіо- і телевізійного Інтернет-мовлення і онлайн трансляцій.

Наші студенти вміють проектувати, встановлювати і використовувати технічні засоби та апаратно-програмні комплекси для звукозапису, радіо-, відео- і телевізійного виробництва, кінопоказу, концертної діяльності і розважальної індустрії, здійснювати їх технічну підтримку і експлуатацію.

Наші випускники здатні до обговорення завдань і проблем медіавиробництва в міждисциплінарних, в тому числі, і багатомовних, командах.

Професійні навички, які дає навчання на нашій освітній програмі, відповідають професіями не тільки сьогодення, а й майбутнього. Вакансії в зарубіжних і вітчизняних компаніях найчастіше вказуються англійською мовою і виглядають так:

Media Engineer, Sound Engineer/Sound FX Engineer, Video Engineer,  3D Technical artist, Technical Animator, VFX Engineer, Cinematic Engineer, Technical artist, Lightning Engineer, Lightning Technical artist, Motion Capture Developer.

Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Медіаінженерія» (2019)