Освітня програма Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки

Освітня програма Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки

Hi-Tech освітня програма, яка включає розробку, конструювання та виробництво сучасних радіоелектронних апаратів різного призначення, а саме:

– розробку сучасних інфо-комунікаційних технологій;

– розробку схемотехнічних рішень інфокомунікаційних систем, комп’ютерної техніки і мікроконтролерів;

– розробку інтелектуальних комп’ютеризованих систем сучасних виробництв;

– розробку систем автоматизованого проектування і 3D-моделювання;

– розробку інтелектуальних MEMS та MОEMS;

– розробку програмного забезпечення в галузі Industrial Automation Systems, Embedded System;

– розробку інтелектуальних систем безпеки і контролю доступу;

– розробку технологій сучасних комп’ютерних і промислових мереж.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки:

– знання технологічних систем та виробничих процесів;

– знання принципів проектування виробничих процесів радіоелектронних пристроїв;

– знання принципів алгоритмізації та програмування мікроконтролерів та промислових контролерів;

– знання принципів організації та управління галузевими мережами;

– знання сучасних інструментів (CASE-технології, CAD / CAM / CAE) систем автоматизованого проектування електронних пристроїв;

– знання технології формоутворення;

– знання комп’ютерних технологій проектування.

– знання із використання Інтернет-ресурсів для вирішення експериментальних та практичних завдань у професійній діяльності;

– здатність складати алгоритми і створювати додатки для вирішення задач різної складності;

– здатність розробки всіх типів документів для виробництва радіоелектронних пристроїв;

– здатність використання методів структурного проектування електронних пристроїв на сучасній та перспективній елементній базі;

– здатність проектувати промислові мережі та обирати компоненти для їх побудови.

Випускник за освітньою програмою Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки може працювати:

–     інженером-електроніком, розробником засобів радіоелектроніки з використанням сучасних інтелектуальних технологій;

–     інженером технічної служби (Mechanical & Electronic Engineering, Test Engineering);

–     інженером-програмістом систем автоматизації і Smart-технологій, Embedded System Developer.

Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки» (2020) Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Інтелектуальні технології засобів радіоелектроніки» (2018)