Освітня програма Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції

На сьогоднішній день ефективна співпраця з іншими країнами, участь у міжнародному товарообміні вимагає від України впевненості в надійних і простежуються результати вимірювань, а також взаємного визнання результатів оцінки відповідності продукції. Поява нових технологій в різних галузях промисловості спровокувало зростання видів вимірювань та вимог до їх точності. Метрологічна діяльність в реальному секторі економіки забезпечує створення таких законодавчих, технічних, організаційних і нормативних умов, щоб промисловість і бізнес впевнено діяли в складних і швидкозмінних процесах сучасного світу. Необхідність в метрологічній діяльності і фахівцях-метрологах закріплена в законах України «Про захист прав споживачів», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та ін.

Випускники, що засвоїли програму «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції», володіють наступними компетентностями:

– здатність до обґрунтування, встановлення, реалізації та контролю норм, правил і вимог до продукції (послуги), технологічних процесів її розробки, виробництва, застосування (споживання), транспортування та утилізації;

– здатність до розробки метрологічного забезпечення, здійсненню метрологічного контролю і нагляду, що націлені на підтримку єдності вимірювань, високу якість і безпеку продукції (послуги), високу економічну ефективність для виробників і споживачів;

– здатність до проведення наукових досліджень і розробки складних прикладних проблем в галузі метрології та метрологічного забезпечення.

Отримані компетенції дозволяють випускникам програми працювати в національних органах з метрології – ННЦ «Інститут метрології», стандартизації – Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», акредитації – Національне агентство з акредитації України, в провідних органах з сертифікації (наприклад, Укрметртестстандарт), метрологічних службах підприємств, калібрувальних і випробувальних лабораторіях, органах ринкового і метрологічного нагляду, митній службі.

Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» (2018)