Освітня програма Якість, стандартизація та сертифікація

В умовах ринкової економіки якість продукції є основою конкурентоспроможності. Постачальники, які бажають домогтися довіри споживача, зобов’язані мати сертифікати та інші документи, що підтверджують якість та безпеку товарів і послуг. Крім того, частина продукції не може обертатися на ринку без обов’язкового підтвердження відповідності технічним регламентам. Причому організації, які проводять сертифікацію систем якості та товарів, випробувальні та перевірочні лабораторії повинні переконливо доводити свою компетентність. Акредитація цих організацій підвищує довіру до видаваних ними документів завдяки оцінки їх компетентності на основі загальноприйнятих критеріїв.

У поліпшенні якості продукції головну роль грає комплексне управління якістю продукції на основі міжнародних стандартів менеджменту ISO 9001.

Управління якістю і сертифікація базуються на стандартизації. Стандартизація являє собою нормативний спосіб управління. Її вплив на об’єкт здійснюється шляхом встановлення норм і правил, оформлених у вигляді нормативних документів, що мають юридичну силу.

Необхідність в діяльності з сертифікації та стандартизації закріплена в законах України «Про захист прав споживачів», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про загальну Безпечність та якість нехарчової продукції», «Про державний ринковий нагляд и контроль нехарчової продукції».

Випускники, які освоїли програму «Якість, стандартизація та сертифікація», володіють наступними компетентностями:

– здатність до розробки, дослідження, впровадження та супроводу в організаціях усіх видів діяльності і всіх форм власності систем управління якістю, що охоплюють всі процеси організації, які залучають в діяльність по безперервному поліпшенню якості всіх її співробітників і спрямовані на досягнення довготривалого успіху і стабільності функціонування організації;

– здатність до розробки, дослідження та забезпечення функціонування систем стандартизації та оцінки відповідності продукції, процесів і послуг заданим вимогам;

– здатність до проведення наукових досліджень і розробки складних прикладних проблем в галузі стандартизації, сертифікації та управління якістю.

Отримані компетентності дозволяють випускникам програми працювати у відділах якості підприємств реального сектора економіки, в провідних органах по сертифікації (наприклад, Укрметртестстандарт), метрологічні служби підприємств, калібрувальних і випробувальних лабораторіях, органах ринкового і метрологічного нагляду, митній службі, національних органах метрології – ННЦ «Інститут метрології», стандартизації – Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», акредитації – Національне агентство з акредитації України.

Навчальний план (ОПП, 2021) Освітньо-професійна програма «Якість, стандартизація та сертифікація» (2021) Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Якість, стандартизація та сертифікація» (2020)