Освітня програма Технічна експертиза

Освітня програма Технічна експертиза

Серед абітурієнтів та їх батьків склалася стійка думка, що мати високу зарплатню та зробити успішну кар’єру можна тільки в галузі програмування та комп’ютерних наук. Це, безумовно, так. Але в сучасному світі є ще багато сфер діяльності, які дозволять досягти високих результатів в професійній діяльності. Наприклад, сфера технічного регулювання. Діяльність в ній пов’язана з забезпеченням якості та безпеки продукції та послуг. Кафедра Метрології та технічної експертизи здійснює підготовку бакалаврів за освітньою програмою «Технічна експертиза».

Технічна експертиза – це спеціалізована оціночно-аналітична діяльність, що дозволяє формулювати та оцінювати варіанти прийняття управлінських рішень, обирати найбільш ефективні проекти, передбачає всебічну оцінку їх ефективності та конкурентоспроможності продукції, що створюється в результаті реалізації цих проектів. На сьогоднішній день технічна експертиза є складовою частиною механізму формування та реалізаціїнауково-технічної та інноваційної політики держави.Технічна експертиза необхідна:

– для перевірки, що всі відомі вимоги до безпеки продукції та послуг виконані;

– для збільшення довіри споживачів до безпеки, надійності та якості продукції та технічних рішень;

– під час службових та судових розслідувань;

– для надання у відповідні митні органи;

– під час пуску та проектування виробів;

– під час здійснення ринкового нагляду.

Виконання технічної експертизи підвищує безпеку за рахунок оцінки ризиків, пов’язаних з експлуатацією обладнання та допомагає підтримувати рівень безпеки на прийнятному рівні. Послуги з експертизи потребують підприємства, організації та підприємці задля захисту від недобросовісних конкурентів і постачальників, від неправомірних посягань контролюючих органів, навмисно злочинних дій третіх осіб і за судовими справами.

Випускники програми здатні вирішувати наступні задачі:

– проводити технічну експертизу продукції, послуг та програмних засобів;

– здійснювати інспектування діяльності підприємств та організацій з метою захисту прав споживачів;

– здійснювати митну технічну експертиза під час оформлення експортно-імпортних операцій;

– проводити судово-технічну експертизу та ін.

Студенти вивчають принципи, методи та засоби тестування та оцінки відповідності продукції, послуг та програмного забезпечення; функціонування системи технічного регулювання; побудову систем управління відповідно до сучасних стандартів систем менеджменту, зокрема менеджменту якості ISO 9001, систем екологічного менеджменту ISO 14001, енергетичний менеджмент ISO 50001, менеджмент інформаційної безпеки ISO 27001; методи та засоби вимірювань фізичних величин та обробки їх результатів.

Отримані компетенції дозволяють випускникам освітньої програми «Технічна експертиза» працювати в експертних організаціях (наприклад, Харківський НДІ судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса, територіальні торгово-промислові палати України), відділах якості підприємств реального сектора економіки, в провідних органах з сертифікації (наприклад, Державне підприємство “Укрметртестстандарт”), метрологічних службах підприємств, калібрувальних і випробувальних лабораторіях, органах ринкового і метрологічного нагляду, митній службі, національному органі метрології – ННЦ «Інститут метрології», стандартизації – Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», акредитації – Національне агентство з акредитації України.

 

Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Технічна експертиза» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Технічна експертиза» (2018) Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Технічна експертиза» (2020)