Освітня програма Інженерія оптоінформаційних та лазерних систем

Мета створення освітньої програми – підготовка фахівців світового рівня у флагманських галузях сучасних інформаційних,  дослідницьких та  виробничих технологій, які об’єднують:

 • Оптоінформатику. Цеоптичні та квантові комп’ютери, квантова криптографія, телекомунікаційні та вимірювальні системи, технології розпізнавання образів та машинного зору;
 • Лазерну інженерію. Цеконструювання, програмування та застосування лазерів і лазерних систем в нанотехнологіях, ІТ, медицині, промисловості, науці, військовій справі та космонавтиці; м фотонної та лазерної техніки.
 • Фотонно-кристалічну інженерію. Це – технології виготовлення хвильоводних та резонаторних фотонно-кристалічних структур. як основи елементної бази оптичних комп’ютерів; новітні волоконно-оптичні лінії зв’язку.
 • Мікрохвильову інженерію. Це – системи терагерцового діапазону для побудови новітніх систем зв’язку генерації 5G; системи захищеного зв’язку подвійного призначення.

Основні дисципліни спеціальної підготовки:

 1. Волоконно-оптичні лінії зв’язку.
 2. Обробка оптичних сигналів.
 3. Оптоінформатика.
 4. Технологічні лазери в промисловості, медицині та зв’язку.
 5. Лазерні інформаційні технології.
 6. Вимірювальні оптоінформаційні технології.
 7. Проектування однофотонних пристроїв для сучасних обчислювальних систем.
 8. Проектування оптоінформаційного та лазерного обладнання.
 9. Квантові радіофотонні прилади;
 10. Мікроелектроніка та нанотехнології;
 11. Комп’ютерне моделювання пристроїв фотоніки та оптоелектроніки.
 12. Експериментальні засоби оптоінформатики.
 13. Лазерні прецизійні прилади.
 14. Функціональні матеріали оптоелектроніки.

Випускники можуть знайти себе як кваліфіковані фахівці компаній, підприємств та дослідницьких центрів, що розвивають оптоінформаційні та лазерні технології, виробляють або експлуатують обладнання інформаційного, медичного, промислового та військового призначення.

Вміння та компетенції випускників дозволять займати посади:

 1. Інженер-електронік;
 2. Інженер-конструктор (електроніка);
 3. Інженер інформаційно-телекомунікаційних технологій;
 4. Інженер із впровадження нової техніки й технології;
 5. Інженер з керування й обслуговування систем;
 6. Інженер з комплектації устаткування;
 7. Інженер з об’єктивного контролю;
 8. Інженер з технічної діагностики;
 9. Інженер з метрології.

 

Навчальний план (ОПП, 2021) Освітньо-професійна програма «Інженерія оптоінформаційних та лазерних систем» (2021) Навчальний план (ОПП, 2020) Освітньо-професійна програма «Інженерія оптоінформаційних та лазерних систем» (2020) Навчальний план (ОПП, 2019) Освітньо-професійна програма «Інженерія оптоінформаційних та лазерних систем» (2019) Навчальний план (ОПП, 2018) Освітньо-професійна програма «Оптотехніка» (2018)