Освітня програма Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Освітня програма Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Освітня програма Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Кафедра безпеки інформаційних технологій здійснює навчання студентів за спеціальністю Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) за наступними циклами підготовки.

Математична, природнича підготовка з дисциплін: математика, фізика, теорія чисел, груп, полів, еліптичні криві, дискретна математика, теорія інформації та кодування, теорія ймовірностей та математична статистика.

Професійна та практична підготовка за дисциплінами: інформаційно-комунікаційні системи, операційні системи, технологія програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, прикладна криптологія, криптосистеми й криптопротоколи, захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, програмування базових об’єктів захисту інформації, комплексні системи захисту інформації, нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки, системи технічного захисту інформації, управління інформаційною безпекою, захищені системи електронних документів і електронного документообігу, безпека електронної комерції, банківських і платіжних систем, експертиза, стандартизація і сертифікація систем і засобів захисту інформації.

Вивчення таких мов програмування, як С / C++, MySQL, Oracle, Java.

Вміння і компетенції, якими буде володіти бакалавр за освітньою програмою Безпека інформаційних і комунікаційних систем:

1. Розробка комплексних систем захисту інформації;
2. Розробка захищених систем електронних документів та електронного документообігу;
3. Розробка електронної комерції;
4. Розробка банківських та платіжних систем;
5. Розробка нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки;
6. Програмування базових об’єктів захисту інформації, криптосистем і криптопротоколів;
7. Програмування захищеного програмного забезпечення на С / C++ / C# / JAVA / PHP рівня Middle /Senior;
8. Веб-програмування;
9. Проектування, впровадження, супровід комплексних систем захисту інформації;
10. Експертиза, стандартизація та сертифікація систем і засобів захисту інформації;
11. Управління інформаційною безпекою.

Випускник – бакалавр за освітньою програмою Безпека інформаційних і комунікаційних систем може працювати:

1. Спеціалістом з захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах;
2. Фахівцем з інформаційної безпеки банку, компанії;
3. Спеціалістом з мережевого адміністрування захищених баз даних;
4. Спеціалістом з розробки комплексних систем захисту інформації;
5. Спеціалістом з розробки захищеного програмного забезпечення на С / C++ / C# / JAVA / PHP рівня Middle/Senior;
6. Веб-розробником.

Випускник – магістр напряму підготовки Безпека інформаційних і комунікаційних систем може працювати:

1. Спеціалістом з організації інформаційної безпеки;
2. Спеціалістом з захищеного мережного адміністрування;
3. Спеціалістом з розробки комплексних систем захисту інформації;
4. Спеціалістом з розробки захищеного програмного забезпечення на С / C++ / C# / JAVA / PHP;
5. Спеціалістом з протидії атакам хакерів;
6. Спеціалістом з аналізу ризиків інформаційної безпеки.

Після завершення навчання на магістерському рівні випускники мають можливість продовжити навчання на кафедрі за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії за спеціальністю 125 – Кібербезпека.

Навчальний план (2019, ОПП) Освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (2019) Навчальний план (2018, ОПП) Освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (2018) Навчальний план (2020, ОПП) Освітньо-професійна програма «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» (2020)