Часті питання

1. Чи потрібно здавати додаткове фахове вступне випробування при вступі до магістратури?

Додаткове фахове вступне випробування при вступі до магістратури необхідно складати, якщо Ви закінчували освітній рівень бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю (напрямом), який не є спорідненим до спеціальності і спеціалізації (спеціалізацій) магістратури, за якою Ви бажаєте навчатись. Перелік усіх спеціальностей та спеціалізацій магістратури ХНУРЕ та споріднених їм спеціальностей (напрямів) освітнього рівня бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст можна знайти у Додатку 3 до Правил прийому до ХНУРЕ.

Додаткове фахове вступне випробування є допуском для складання фахового вступного випробування і оцінюється по системі «склав» – «не склав».

2. Якщо я планую подати документи для вступу до магістратури на дві спеціальності, скільки разів мені потрібно складати вступний іспит з іноземної мови?

Незалежно від кількості спеціальностей та спеціалізацій освітнього рівня магістра, для вступу на які Ви подали документи, вступний іспит з іноземної мови необхідно складати тільки один раз.

При вступі на спеціальності  051, 073, 121, 122, 123, 124, 125 вступники здають єдиний вступний іспит з іноземної мови. При вступі на інші спеціальності університету вступники здають вступний іспит з іноземної мови в Приймальній комісії університету.

3. Якщо я маю рівень B2 володіння іноземною мовою згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями, чи потрібно мені складати вступний іспит з іноземної мови при вступі до магістратури?

У 2019 році при вступі до магістратури наявність рівня B2 (а також інших рівнів) володіння іноземною мовою не є підставою для звільнення від вступного іспиту з іноземної мови. Вступний іспит з іноземної мови (єдиний вступний іспит з іноземної мови) складати потрібно.

4. Якщо я отримав незадовільну оцінку з єдиного вступного іспиту з іноземної мови при вступі до магістратури на одну з спеціальностей 051, 073, 121, 122, 123, 124, 125, я можу скласти вступний іспит з іноземної мови в університеті?

Ні, перескласти єдиний вступний іспит з іноземної мови в університеті неможливо. Але Ви можете подати заяву та необхідні документи для вступу на спеціальність університету, яка не потребує здачі єдиного вступного іспиту з іноземної мови, та скласти вступний іспит з іноземної мови в університеті. При цьому Ви повинні також скласти додаткове фахове вступне випробування та фахове вступне випробування по програмам випробувань обраної спеціальності.

5. Якщо при вступі до магістратури я хочу отримати додаткові бали за навчальні та наукові досягнення і суспільну активність, як я можу оцінити кількість балів, які мені зарахують;  якими документами я маю підтвердити додаткові бали?

Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення і суспільну активність викладені в Додатку 8 до Правил прийому до ХНУРЕ. Якщо у Вас є кілька досягнень та активностей (наприклад кілька статей або тез доповідей, грамот суспільної активності), додаткові бали відповідно до Додатку 8 підсумовуються (але загальна сумарна можлива кількість балів обмежена 20 балами).

Для отримання додаткових балів за навчальні та наукові досягнення під час подання документів щодо вступу Ви маєте надати документи, які підтверджують Ваші активності (накази щодо участі в заході, якщо такі були (наприклад, участь у 2-му турі всеукраїнських олімпіад або конкурсів наукових робіт), грамоти, дипломи, копії статей, тез доповідей,  патентів, програми конференцій тощо.

Для отримання додаткових балів щодо суспільної активності необхідне рішення вченої ради факультету, яке фіксується протоколом засідання вченої ради за підписом голови та секретаря вченої ради.

6. Якщо  в 2018 році, закінчивши школу, я склав ЗНО, але документи у заклад вищої освіти не надавав, в 2019 я хочу ще раз скласти ЗНО. Якщо в 2019 році я складу ЗНО гірше, я зможу подавати документи до університету з сертифікатом ЗНО 2018?

Так. Можете. Можете також комбінувати.

7. Зараз я є студентом першого курсу, бюджет. Якщо заберу документи (після другої сесії), чи можу я вступати в інший вуз на бюджет за результатами ЗНО? Або далі можлива тільки контрактна форма? Також багато хто говорить, що потрібно відшкодувати витрати держави, чи правда це?

Можете, але після відшкодування витрат держави за Ваше навчання на спеціальності, з якої Ви плануєте забрати документи. Причому, сума відшкодування за один рік навчання може виявитися більшою, ніж вартість контракту.
Обійти не вийде, бо інформація про Ваше нинішнє навчання за кошти платників податків є в ЄДЕБО.

Абзац третій частини першої статті 4 Закону України “Про вищу освіту”:

“Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних закладах вищої освіти за тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.”

8. Чи можу я вступити до університету в Україні, не маючи реєстрації і не перебуваючи на військовому обліку?

Ні. Особа має подавати військовий квиток або посвідчення призовника.

9. Чи анулюється результат минулого ЗНО, якщо складати його повторно? Якщо бал буде нижче попереднього, чи можна буде врахувати попередній результат, або тільки новий буде діяти?

Ні минулий результат не анулюється. Ви можете комбінувати. Буде врахований кращий результат. Єдиний виняток – ЗНО з іноземної мови можна використовувати лише за 2018 та 2019 роки.

10. Якщо навчаюсь в коледжі за заочною формою навчання,  чи є можливість вступити до  закладу вищої освіти за заочною формою навчання та навчатись в двох місцях?

Можна. Але тільки в одному місці на бюджеті

Поширені запитання-відповіді про вступ на сайті МОН