Зіарманд Артур Нісарович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача– Зіарманд Артур Нісарович
Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– старший викладач кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки
Назва дисертації– «Моделі і методи кіберфізичного комп’ютингу для цифрового моніторингу та хмарного управління транспортом»
Шифр та назва спеціальності– 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
Шифр спеціалізованої ради– Д 64.052.01
Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки МОН України (61166, м. Харків, пр. Науки, 14; тел. (057) 702-13- 54)
Науковий керівник– Хаханов Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник, професор кафедри автоматизації
проектування обчислювальної техніки (Харківський національний університет радіоелектроніки)
Офіційний опонент– Мірошник Марина Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем (Український державний університет залізничного транспорту МОН України)
Офіційний опонент– Хажмурадов Манап Ахмадович, доктор технічних наук, професор, начальник відділу математичного моделювання та дослідження ядерно- фізичних процесів і систем (Національний науковий центр “Харківський фізико- технічний інститут” Національної академії наук України)

Автореферат29/12/2017Дисертація19/01/2018Відгук_1Відгук_2