Залужна Галина Володимирівна

Прізвище, ім’я, по батьковіздобувача– Залужна Галина Володимирівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює– старший викладач кафедри електромеханічних систем Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії (м. Артемівськ)

Назва дисертації– «Математичне моделювання нестаціонарного переносу тепла в неоднорідному середовищі з використанням інтерлінації функцій»

Шифр та назва спеціальності– 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Назва наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон– Харківський національний університет радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України (61166, м. Харків, пр. Леніна, 14; тел. (057) 702-10-16)

Науковий керівник– Литвин Олег Миколайович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої та прикладної математики Української інженерно-педагогічної академії Міністерства освіти і науки України (м. Харків)

Офіційний опонент– Руткас Анатолій Георгійович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного моделювання та програмного забезпечення Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент– Ткаченко Олександр Володимирович, кандидат фізико-математичних наук, начальник відділу автоматизації інженерних розрахунків державного підприємства «Івченко-Прогрес» (м. Запоріжжя)

Автореферат04/11/2015Дисертація25/11/2015Відгук_1Відгук_2